Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Zajímavosti

Hry malých forem ve Skotsku - Úvod

Obsah
Hry malých forem ve Skotsku
Úvod
Výsledky
Dlouhodobý rozvoj hráče
Další důkazy ve prospěch malých forem
Závěr
-všechny strany

Úvod

Tato studie se zabývá analýzou her malých forem ve Skotsku. Účelem studie je pomocí programu Prozone, jako analytického nástroje, nasbírat potřebná statistická data při hře 4v4, 7v7 a 11v11 a pak tato data porovnat. Věková kategorie testovaných hráčů je U12.

Proč byla tato studie provedena:

 • Ve Skotsku jsou hry malých forem preferovaným nástrojem výchovy fotbalových nadějí již 15 let. Je tedy čas zhodnotit tuto strategii.
 • Stále často se vedou debaty na téma, kdy začínat s hrou 11v11. Část studie se zabývá i tímto tématem.
 • Žádná nebo jen velmi málo studií se tímto tématem takovýmto způsobem zabývalo.
 • Většina podobných studií se uskutečnila pouze v USA či Anglii. Ty nemusí být zcela relevantní pro skotský systém.
 • Předešlé studie nebyly tak detailní a rozsáhlé.

Východiska

Před více než 15 lety byl přechod k hrám malých forem diskutován na světové úrovni. Zvláště po té, co tehdejší technický ředitel SFA Andy Roxburgh ( nyní technický ředitel UEFA ) propagoval hry malých forem jako nejlepší způsob rozvoje dětí. Princip her malých forem byl postaven na pedagogických a vývojových důkazech a faktech. Děti se učí progresivním a sekvenčním způsobem využívaje přístupu učebních bloků. Podle existujících výzkumů panuje přesvědčení, že hra 11v11 je zkonstruována pro dospělé a měla by být vnímána jako poslední fáze v procesu výchovy fotbalisty. Tudíž 7v7 je jakási střední fáze a 4v4 je fáze prvotní.

Podle současných výzkumů ( Winter 2005, Insight 2004, Manchester United 2003 ) je schopnost dětí rozhodovat se ve složitém, neustále se měnícím prostředí limitována jejich věkem, připraveností a komplexností situace. Profesionální vychovatelé a fotbaloví trenéři z celého světa se shodují v tom, že hry malých forem jsou nejvhodnějším nástrojem pro děti do 13 let v kontextu zvládnutí vyhodnocení všech dostupných a potřebných informací( dění na hřišti ). Navíc, hry 4v4 a 7v7 jsou nejlepším způsobem jak rozvíjet techniku i taktiku.
Mnozí věří, že 11v11, i na zmenšeném hřišti, je příliš. Děti stráví mnoho času bez doteku s míčem. To brání rozvíjet základní fotbalové dovednosti, je příčinnou nízké úrovně hráčových dovedností a vede i k opuštění fotbalu.

Youth Football in Scotland: Structure and Development review ( květen 2003 ) doporučuje pro chlapce i dívky do U12 hry malých forem. Nicméně, stále se najdou trenéři, kteří praktikují hru 11v11. Příklady kdy 8,9 a 10 letí hrají velký fotbal se stále ještě objevují často, i když pro to neexistují rozumné důvody.

Metodologie

Analýza

Video analýza poskytuje neocenitelnou zpětnou vazbu trenérům i hráčům s cílem zvýšit požadovanou výkonnost. Činnosti, odehrávající se na hřišti, mohou být studovány vteřinu po vteřině. Kvalitativní ( založeno na subjektivním hodnocení ) a kvantitativní ( založeno na měření ) zpětná vazba poskytuje detailní popis činností. Dvou nebo tří rozměrná analýza je používána podle předmětu měření.

Podmínky

 • Věková kategorie U12 hrající organizovaně fotbal
 • Analýze byly podrobeny dvě výkonnostní skupiny: 1. dvě mužstva regionálního charakteru 2. dvě mužstva hrající nejvyšší mládežnické soutěže
 • Hrála proti sobě mužstva stejné výkonnostní úrovně
 • Studie probíhala za stejných podmínek co do povrchu hřiště, počasí, …
 • Nejdříve byla analyzována hra 11v11, pak 4v4 a 7v7
 • Kamery byly umístěny 6 stop vysoko na polovině hřiště z obou stran a sledovaly míč a akce související s průběhem hry
 • Video bylo přeneseno do počítače, kde bylo zpracováno a analyzováno
Komentáře
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz