Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Zajímavosti

Hry malých forem ve Skotsku - Dlouhodobý rozvoj hráče

Obsah
Hry malých forem ve Skotsku
Úvod
Výsledky
Dlouhodobý rozvoj hráče
Další důkazy ve prospěch malých forem
Závěr
-všechny strany

Dlouhodobý rozvoj hráče

Když hodnotíme užitečnost her malých forem pro vývoj hráče, nesmíme zapomenout na ‘Long Term Player Development’ přístup. Všechny aktivity musí být přiměřené věku. Pokud by tomu tak nebylo, může se to negativně projevit v pozdějších letech i v dospělosti. Následující informace byly převzaty ze studie světoznámého odborníka Istvana Balyie Trainability in Children ( 2003 ). Podle Balyie je stěžejním okamžikem při výchově hráče právě uplatnění ‘Long Term Player Development’ přístupu. Podle výzkumu specifický a dobře plánovaný tréninkový proces, zahrnující tréninky, zápasy, regeneraci i životosprávu, zajistí optimální vývoj hráčovy kariéry. Skutečně, trvalý úspěch přichází pouze s dlouhodobým přístupem a nikoliv s přístupem rychlých vítězství. Neexistuje žádná zkratka vedoucí k úspěchu a přehnaný tlak na výsledky v raných fázích se v budoucnu nikdy nevyplatí.

Pozdější sportovní specializace, včetně fotbalu a ostatních kolektivních sportů, vyžaduje v počátcích tréninkového procesu všestranný přístup. V prvních dvou fázích tréninkového procesu by měl být kladen důraz na všeobecné pohybové dovednosti a technicko-taktické dovednosti. Tento požadavek je v souladu s používáním her malých forem jako hlavního nástroje pro rozvoj dětí.

Vědecké studie dokazují, že vychování elitního hráče z talentovaného dítěte trvá 8-12 let. To bývá nazýváno jako pravidlo "10 let" nebo pravidlo "10000 hodin". Znamená to 3 hodiny tréninku denně po dobu 10 let ( Ericsson 1993, Ericsson a Charness 1994, Bloom 1985, Salmela 1998 ). Bohužel přístup spousty rodičů a trenérů lze charakterizovat jako pokus o rychlokvasný proces, během kterého chtějí přes víkend vychovat hotového hráče. My víme, že výchova kvalitního hráče je dlouhodobý proces a neplatí to jen pro fotbal. Trenéři by měli posuzovat úspěchy podle pokroků svých svěřenců a ne podle výsledků utkání. Balyi uvádí 6 fází vývoje ( pro překlad těchto fází, jsme použili termíny Dr. Luďka Bukače ) :

  • Fundamentální ( Fundamentals )
  • Stadium zahájení soustavného tréninku ( Learning to Train )
  • Stadium zahájení tréniku se zvýšeným úsilím ( Training to Train )
  • Staduim tréninku s důrazem na účast v závodech, soutěžích ( Training to Compete )
  • Trénink s důrazem na vítěztsví ( Training to Win )
  • Udržení celoživotní pohybové aktivnosti ( Retirement / retainment )

V tomto materiálu se zaměřujeme na první dvě fáze, které odpovídají naší studii. Je však nutné podotknout, že ostatní fáze jsou neméně důležité.

Fundamentální fáze

Cílem této fáze ( chlapci 6-9, děvčata 6-8 ) je naučit se základním pohybovým dovednostem. Získání těchto dovedností by mělo předcházet nácviku specifických dovedností. Rozvoj základních pohybových dovedností pozitivní a zábavnou formou je velkým vkladem pro budoucí sportovní výkony. Široké spektrum sportovních aktivit je rovněž velmi blahodárné. Připravujeme si tak hráče lepé připravené na dlouhodobý speciální fotbalový tréninkový proces. Fundamentální fáze by měla být dobře strukturovaná a zábavná. Důraz je kladen na všeobecný rozvoj kondiční kapacity, základní pohybové dovednosti, atletickou abecedu – pohyblivost(agility), rovnováha(balance), koordinace a rychlost.

Stadium zahájení soustavného tréninku

Tato fáze ( chlapci 9-12, dívky 8-11 ) je zvláště vhodná pro hry malých forem. Tento věk je vhodný a klíčový pro zvládnutí všech základních fotbalových dovedností. Speciální pohybové dovednosti jsou rozvíjeny hlavně mezi 7-11 rokem. Zanedbání rozvoje v tomto věku se těžko napravuje. Předčasný přechod k 11v11 může škodit.

Jedno z nejdůležitějších období pro rozvoj motorických dovedností je mezi 9 a 12 lety. Během této periody jsou děti připraveny získávat všechny obecné sportovní dovednosti jako základní kameny pro další sportovní vývoj. Na základě výsledků studie můžeme konstatovat, že hry malých forem, kde je mnoho opakovaných doteků s míčem, opakovaně řeší herní situace, mají větší osobní zodpovědnost – každý hráč musí útočit i bránit, hra je jednodušší na pochopení a hráči mají větší volnost – nejsou tak svazováni posty, jsou nejlepším způsobem jak toto období využít.

Je to takzvané „okno akcelerované adaptace na pohybovou koordinaci“. Všechny základní pohybové dovednosti by měly být dále rozvíjeny a obecné všestranné sportovní dovednosti by měly být vyučovány. Jestliže nejsou základní pohybové dovednosti v tomto období rozvíjeny, je promrhána jedinečná příležitost využít potenciálu tohoto období.

Prostředí ve Skotsku by v této věkové kategorii nemělo umožnit hru 11v11.


Komentáře
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz