Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Plyometrie

Plyometrie

Obsah
Plyometrie
Plyometrie a děti
Princip
Neurofyziologické aspekty
Trénink
Použití ve fotbale
-všechny strany
Je to tréninková metoda, která se používá spolu s dalšími metodami rozvoje síly v kompletním tréninkovém programu, jehož cílem je zlepšit vztah mezi maximální a výbušnou silou. Úkolem plyometrie je zlepšení nervosvalové aktivity a rozvoj rychlých svalových vláken (vlákna, která hrají největší roli ve vyvolání výbušné síly). Plyometrický trénink má větší přímý vliv na rozvoj účinnosti ( ve smyslu rychlosti ) nervosvalového systému, než na svalový rozvoj. Lepším rozvojem nervosvalové účinnosti se však může aktivizovat větší množství svalových vláken, čehož důsledkem může být i nárůst svalové hmoty. Plyometrie Vám umožní běhat rychleji a skákat výš než dříve.

Mezi zasvěcenými vrstvami odborníků je to velmi ožehavé téma a na jedné straně se uvádí bezesporný přínos pro veliký okruh sportovních odvětví a na straně druhé možný neblahý vliv na pohybovou soustavu, zvláště pak na nadměrné zatěžování kolenních kloubů a páteře. Toto je však markantní až při extrémním provádění těchto cviků , v únosné míře a bez nadměrných závaží by toto cvičení nemělo přinášet pro připravené jedince zdravotní rizika. Pokud se však cvičení používají nevhodně, můžou mít neblahé důsledky.


Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz