Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Výživa

Strava

Obsah
Strava
Racionální strava
Složky stravy a jejich význam
Úprava potravin
Hlavní zásady stravovacího harmonogramu
Výživa fotbalistů
Výživa mladých sportovců
-všechny strany

Složení stravy a stravovací režim vůbec se mohou lišit nejen podle individuálních zvyklostí jedince, ale i typu vykonávané pohybové aktivity. Je účelné odlišovat vrcholového sportovce od sportovce amatéra, sportujícího ze záliby.

Každý sportovec, ať již rekreační či vrcholový, by měl mít zajištěnu stravu odpovídající kvality. Je nutno si uvědomit, že neexistuje žádná speciální dieta, která by vedla specificky ke zvýšení výkonu. Stravovací nároky a celková energetická potřeba sportujícího jedince jsou čistě individuální záležitostí, přičemž musíme brát v úvahu řadu působících faktorů:věk, pohlaví, charakter tělesné a duševní zátěže . . .


Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz