Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Přihrávka

Přihrávka - Druhy kopu ze země

Obsah
Přihrávka
Druhy kopu ze země
Kop ze vzduchu - volej
Rotované míče
-všechny strany

Druhy kopu ze země

Podle způsobu provedení kopu může popsat následující techniky kopu.

 

Placírka – vnitřní strana nohy

Použití
 • Přihrávky na krátkou až střední vzdálenost ( 5 – 15 m ), střelba či dorážky zblízka.
Provedení
 • rozběh ve směru zamýšlené přihrávky, pokrčená stojná noha dopadá asi 10cm od míče na šířku, směřuje na cíl
 • nápřah a na něj navazující švih (vychází z kyčle ) kopací nohou, ta se během švihu vtáčí špičkou ven, aby mohl být míč zasažen klenbou nohy
 • v okamžiku kopu je chodidlo rovnoběžně se zemí ( 5-10cm nad zemí ) a kolmo na směr kopu
 • úder na střed ( možná i lehce nad ) míče pokračuje dotažením pohybu
 • přenesení váhy na kopající nohu

Přímý nárt

Použití
 • Přihrávky na střední a větší vzdálenost, střílené přihrávky, technicky zdatní hráči i na krátké vzdálenosti, střelba ze země i halfvoleje, voleje.
Provedení
 • rozběh ve směru zamýšlené přihrávky, pokrčená stojná noha dopadá asi 10cm od míče na šířku, směřuje na cíl
 • nápřah ( současně s dopadem )a na něj navazující švih stehna kopací nohy doplněný energickým švihem berce
 • v okamžiku kopu je koleno nad míčem, chodidlo téměř kolmo k zemi, zpevněný kotník, trup mírně předkloněn, ruce udržují rovnováhu
 • míč je udeřen na střed ( možná i lehce nad ) šněrováním kopaček následuje dotažením pohybu, který pokračuje pohybem bez míče

 

Vnější nárt

Použití
 • Hlavně různé utajené přihrávky z kotníku, přihrávky kolem a za obránce, centry na vytažení brankáře.Často se pak využívá rotace míče, kdy se míč neudeří přesně na střed.
Provedení
 • Platí to co pro přímý nárt s následujícími rozdíly:
 • stojná noha směřuje 15-30 stupňů vně cíle
 • v okamžiku kopu se chodidlo stáčí špičkou poněkud dovnitř a míč je udeřen na střed vnějším nártem

Vnitřní nárt

Použití
 • Přihrávky na střední a dlouhé vzdálenosti, centrování, rohy, odkopy od branky, přímé i nepřímé volné kopy.
Provedení
 • rozběh asi 45 stupňů od směru cíle, pokrčená stojná noha dopadá asi 10cm ( i víc ) od míče na šířku, směřuje na cíl či mírně vně, váha je na vnější straně chodidla
 • nápřah ( současně s dopadem ) a na něj navazující švih kopací nohy vychází z kyčle a je veden poněkud obloukem doplněný energickým švihem berce
 • v okamžiku kopu je špička nohy vytočena mírně ven tak, aby mohl být míč zasažen vnitřním nártem – vnitřní strana šněrování kopačky až horní část palce. Míč je většinou udeřen mimo střed, lehce vně středu a získává tak rotaci a zatočenou dráhu míče.
 • následuje dotažením pohybu obloukem před stojnou nohu, přenesením váhy na kopací nohu a pokračování v pohybu

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz