Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Přihrávka

Přihrávka

Obsah
Přihrávka
Druhy kopu ze země
Kop ze vzduchu - volej
Rotované míče
-všechny strany
Přihrávka je záměrné usměrnění míče nohou, hlavou nebo jinou částí těla spoluhráči tak, aby jej mohl zpracovat. Větší část odpovědnosti leží na přihrávajícím hráči, nicméně důležitou úlohu hraje i příjimající hráč. Přijímající hráč musí nejen přihrávku zpracovat, ale musí si též najít prostor kam mu může být přihráno, vyrazit proti míči pokud to situace vyžaduje apod.

V této teoretické části se budeme věnovat jen přihrávce nohou.

Kopy

Správné nakopnutí míče je základem přihrávky i střely, které se od sebe liší hlavně účelem, ne až tak technikou provedení. Podle polohy míče můžeme rozdělit kop na dvě kategorie:

 • ze vzduchu-volej
 • ze země

Hlavní determinanty dráhy letu míče

 • postavení stojné nohy
 • sklon trupu
 • sklon místa dotyku s míčem ( nárt, placírka, … ) kopací nohy
 • místo, ve kterém hráč zasahuje míč

Kop ze země

Pro dobrý kop je důležitá rovnováha a soustředěnost. Úloha obou nohou ( stojné i kopající ) je stejně důležitá.

Stojná noha

Jestliže je v linii s míčem, kop je nízký a prudký. Jestliže je za míčem, dráha míče bude vyšší.

Tato noha by měla většinou směřovat na cíl.

Kopající noha

Udeřuje do míče pod, nad,v nebo stranou těžiště, což je dáno polohou těla, hlavně stojné nohy. Tak určuje dráhu a rotaci míče. Na rozdíl od většiny těla, které by mělo být při kopu uvolněné, kopací noha by měla být v kotníku zpevněna – zamčena.

Dále je vhodné požadovat dotažení pohybu kopací nohou po nakopnutí míče - tříbí to správný kopací pohyb, při němž se celá váha, energie těla přenáší na míč a dává mu co největší hybnost či přesnost. Hráč provádí kopací pohyb jakoby skrz míč, takový pocit lze navodit zvláště při kopu v běhu, kdy hráč po kontaktu s míčem pokračuje v běhu.

Tělo

Práce horní poloviny těla je též velmi důležitá. Zaklonění vede k vysokým míčům až ragbyovým odkopům, naklonění nad míč vede k prudkému přízemnímu kopu. Pro maximální razanci kopu by se koleno při nápřahu mělo dostat nad míč. Zvláště začátečníkům můžeme pomoci požadavkem naklonění hlavy nad míč v momentě nápřahu a kopu, tak se většinou nakloní nad míč celé tělo i koleno.

Následující obrázek ukazuje možné polohy kolena při kopu a tomu odpovídající dráhu míče. Poloha, kdy je koleno před míčem je špatná.

Nezapomeňme na důležitou úlohu rukou pro udržování rovnováhy.


Druhy kopu ze země

Podle způsobu provedení kopu může popsat následující techniky kopu.

 

Placírka – vnitřní strana nohy

Použití
 • Přihrávky na krátkou až střední vzdálenost ( 5 – 15 m ), střelba či dorážky zblízka.
Provedení
 • rozběh ve směru zamýšlené přihrávky, pokrčená stojná noha dopadá asi 10cm od míče na šířku, směřuje na cíl
 • nápřah a na něj navazující švih (vychází z kyčle ) kopací nohou, ta se během švihu vtáčí špičkou ven, aby mohl být míč zasažen klenbou nohy
 • v okamžiku kopu je chodidlo rovnoběžně se zemí ( 5-10cm nad zemí ) a kolmo na směr kopu
 • úder na střed ( možná i lehce nad ) míče pokračuje dotažením pohybu
 • přenesení váhy na kopající nohu

Přímý nárt

Použití
 • Přihrávky na střední a větší vzdálenost, střílené přihrávky, technicky zdatní hráči i na krátké vzdálenosti, střelba ze země i halfvoleje, voleje.
Provedení
 • rozběh ve směru zamýšlené přihrávky, pokrčená stojná noha dopadá asi 10cm od míče na šířku, směřuje na cíl
 • nápřah ( současně s dopadem )a na něj navazující švih stehna kopací nohy doplněný energickým švihem berce
 • v okamžiku kopu je koleno nad míčem, chodidlo téměř kolmo k zemi, zpevněný kotník, trup mírně předkloněn, ruce udržují rovnováhu
 • míč je udeřen na střed ( možná i lehce nad ) šněrováním kopaček následuje dotažením pohybu, který pokračuje pohybem bez míče

 

Vnější nárt

Použití
 • Hlavně různé utajené přihrávky z kotníku, přihrávky kolem a za obránce, centry na vytažení brankáře.Často se pak využívá rotace míče, kdy se míč neudeří přesně na střed.
Provedení
 • Platí to co pro přímý nárt s následujícími rozdíly:
 • stojná noha směřuje 15-30 stupňů vně cíle
 • v okamžiku kopu se chodidlo stáčí špičkou poněkud dovnitř a míč je udeřen na střed vnějším nártem

Vnitřní nárt

Použití
 • Přihrávky na střední a dlouhé vzdálenosti, centrování, rohy, odkopy od branky, přímé i nepřímé volné kopy.
Provedení
 • rozběh asi 45 stupňů od směru cíle, pokrčená stojná noha dopadá asi 10cm ( i víc ) od míče na šířku, směřuje na cíl či mírně vně, váha je na vnější straně chodidla
 • nápřah ( současně s dopadem ) a na něj navazující švih kopací nohy vychází z kyčle a je veden poněkud obloukem doplněný energickým švihem berce
 • v okamžiku kopu je špička nohy vytočena mírně ven tak, aby mohl být míč zasažen vnitřním nártem – vnitřní strana šněrování kopačky až horní část palce. Míč je většinou udeřen mimo střed, lehce vně středu a získává tak rotaci a zatočenou dráhu míče.
 • následuje dotažením pohybu obloukem před stojnou nohu, přenesením váhy na kopací nohu a pokračování v pohybu

Kop ze vzduchu - volej

Pro dobrý volej platí podobné základní poučky, jako kop ze země. Je důležitá rovnováha a soustředěnost. Úloha obou nohou ( stojné i kopající ) je stejně důležitá.

 

 

 

Použití
 • Střelba z krátké a střední vzdálenosti, přihrávky, obranné zákroky.
Provedení

Všechny způsoby provedení ( placírka, přímý nárt, vnější nárt, vnitřní nárt ) mají společný popis provedení.

 • Dostat se do dráhy letu míče

Základním předpokladem je správný a přesný odhad dráhy míče.

 • Načasování

Přesný timing je důležitější než místo, kam bude míč udeřen.

 • Nápřah a kop

Před nápřahem by měly být trup a boky ve směru přicházejícího míče, stojná noha směřuje na cíl, kopající noha se během švihu přirozeně stočí na směr cíle. Není důležitá síla, ale přesnost úderu.

Halfvolej

Bereme jako variantu voleje, kdy se míč udeří těsně po odrazu. Správný timing se zde ještě umocňuje.

 

 


Rotované míče

Jde vlastně o specifičtější kop vnitřním nártem. Vysvětlení pro vnější nárt by bylo obdobné.

Jak zatočit míč

Prohlédněme si obrázek, kde je schématicky znázorněn kop s rotací:

 • stojná noha nesměřuje na cíl - a, ale mírně mimo - b
 • nápřah kopací nohy je též veden mírně mimo cíl – a, rovnoběžně se směrem b
 • míč je udeřen lehce pod středem(těžištěm, fiktivním rovníkem) co do vertikálního místa určení
 • co do horizontálního místa určení lze říci, že dále od středu, tím větší rotaci bude míč mít

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako obvykle hraje důležitou roli poloha těla, s větším záklonem míč více stoupá.

 

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz