Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Svaly dolní končetiny

Svaly dolní končetiny - Svaly kyčelního kloubu

Obsah
Svaly dolní končetiny
Svaly bércové a lýtkové
Svaly stehenní
Svaly kyčelního kloubu
-všechny strany

Svaly kyčelního kloubu

Dorzální (zadní)

 • velký sval hýžďový - tendence ochabovat
  • popis: masitý "sedací" sval
  • začátek: zadní část pánve, po okraji kostí křížové a kostrče, na přilehlých vazech a zádové povázce
  • úpon: horní část - do povázky stehenní, dolní část - vzadu na stehenní kosti v její horní části
  • funkce: zanožení, významná posturální funkce (v stoji fixace pánve a kolena), horní vlákna unožení, dolní část přinožení a zevní rotace kyčle
 • střední sval hýžďový - tendence ochabovat
  • popis: je částečně překryt velkým svalem hýžďovým
  • začátek: horní část zevní plochy kosti kyčelní
  • úpon: velký chocholík kosti stehenní
  • funkce: zanožení, významná posturální funkce (v stoji fixace pánve a kolena), horní vlákna unožení, dolní část přinožení a zevní rotace kyčle
 • malý sval hýžďový - tendence ochabovat
  • popis: leží pod svalem - střední sval hýžďový
  • funkce: funkce jako střední sval hýžďový
 • napínač povázky stehenní - tendence ke zkracování
  • popis:
  • začátek: horní přední trn pánevní a přilehlý hřeben kyčle
  • úpon: sval přechází v povázku stehenní končící na horní zevní části kosti holenní
  • funce: ohnutí v kyčli (přednožení), unožení a vnitřní rotace v kyčli

Ventrální (přední)

 • bedrokyčlostehenní - skládá se ze dvou částí: bedrostehenní ( velký tělový sval bederní ) a kyčlostehenní ( přední sval kyčelního kloubu ), tendence ke zkracování
  • popis: mohutný sval složený ze dvou částí: sval bedrostehenní a sval kyčlostehenní
  • začátek: sval bedrostehenní - od bederní páteře, sval kyčlostehenní - vnitřní plocha pánve
  • úpon: sval bedrostehenní - malý chocholík kosti stehenní, sval kyčlostehenní - malý chocholík kosti stehenní
  • funkce: ohnutí v kyčli (přednožení), pomocné přinožení, významná posturální funkce, tah za bederní páteř a pánev

Pelvitrochanterické

 • hruškovitý sval, dvojitý sval - tendence ke zkracování
  • popis:
  • začátek: přední tj. vnitřní plocha křížové kosti
  • úpon: velký chocholík stehenní kosti
  • funkce: zevní rotace stehenní kosti
 • dlouhý sval stehenní - krejčovský
  • popis: je dlouhý, štíhlý, šikmo probíhající sval na předním stehně
  • začátek: přední horní trn pánevní
  • úpon: vnitřní horní část kosti holenní
  • funce: ohnutí (přednožení), unožení a zevní rotace v kloubu kyčelním, ohnutí a vnitřní rotace v kloubu kolenním
 • obturatorius externus

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz