Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Zádové svaly

Zádové svaly - Třetí vrstva - hluboká

Obsah
Zádové svaly
První vrstva - povrchová
Druhá vrstva - střední
Třetí vrstva - hluboká
-všechny strany

Třetí vrstva - hluboká

Tvoří svalový korzet kolem páteře, mají tedy fixační funkci. Mají však i funkci dynamickou, která spočívá v pohybu obratlů vůči sobě (rotace, úklony, předklony, záklony).

Je to svalový propletenec rozdělený na 4 systémy:

 • Systém spinotransverzální - je pouze v šíjové krajině - je uložen nejpovrchověji.
  • Průběh - od trnů dolních krčních a horních hrudních obratlů na příčné výběžky obratlů horních krční páteře a na bradavčitý výběžek dole za uchem
 • Systém sakrospinální - má svislý průběh ve dvou pruzích.
  • Průběh - zezadu od kosti křížové a přilehlé části kosti kyčelní na příčné výběžky bederní až krční páteře, žebra a lebku
 • Systém spinospinální -nachází se vůči systému předchozímu blíže páteři.
  • Průběh - od trnů bederních a dolních hrudních obratlů k trnům vyšších hrudních obratlů.
 • Systém transverzospinální - (rotátory páteře) -krátké hluboké svaly jdoucí od příčných výběžků po téměř celé délce páteře vzhůru na výběžky trnové.
Pro naše sportovní fotbalové účely bude stačit následující rozdělení:
 • vzpřimovače - držení těla, mají (bederní, šíjové-krční) většinou tendenci se zkracovat, to se netýká vzpřimovačů hrudní páteře, kde je tomu naopak
 • rotátory - pomáhají udržovat jednotlivé obratle ve správné poloze vůči sobě, tendence ochabovat

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz