Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Zádové svaly

Zádové svaly

Obsah
Zádové svaly
První vrstva - povrchová
Druhá vrstva - střední
Třetí vrstva - hluboká
-všechny strany

Zádová svaly tvoří složitý svalový systém z funkčního hlediska dělený na 3 vrstvy.


První vrstva - povrchová

 • sval trapézový - často se uvažují jeho tři části: horní - tendence ke zkracování, střední a dolní - tendence ochabovat
  • popis: plochý sval - v oblasti sedmého krčního obratle - zrcátko
  • začátek: od kosti týlní a od trnových výběžků všech krčních obratlů (c1 - c7) a hrudních obratlů (Th1 - Th12)
  • úpon: horní část - klíční kost, střední část - nadpažek lopatka, dolní část - vnitřní okraj hřebene lopatky
  • funkce: horní č. - zdvihá lopatku, záklon hlavy, střední č. - přitahuje lopatku k páteři, dolní č. - táhne lopatku dolů
 • široký sval zádový - tendence ochabovat (horní vodorovná vlákna),  spodní vlákna tendence ke zkracování
  • popis: nejmohutnější plochý sval - zadní strana trupu,úponová šlacha ohraničuje zadní podpažní jamku
  • začátek: pomocí široké šlachy od trnů dolních 6 obratlů hrudních (Th6 - Th12) a všech obratlů bederních (L1 - L5),od zadní horní části pánve a dolních žeber
  • úpon: pod malý hrbolek na horní přední části pažní kosti
  • funkce: připažení,zapažení, vnitřní rotace pažní kosti,horní část přechází přes dolní úhel lopatky a přitlačuje ji k hrudníku,pomocný nádechový sval
 • svaly rombické - dělí se na malý a velký, tendence k ochabování
  • malý:
   • popis: leží šikmo mezi páteří a lopatkou
   • začátek: od trnů šestého a sedmého krčního obratle (c6 - c7)
   • úpon: horní třetina vnitřní hrany lopatky
   • funkce: táhne lopatku šikmo vzhůru k páteři
  • velký:
   • popis: leží šikmo mezi páteří a lopatkou
   • začátek: od trnů čtyř horních hrudních obratlů (Th1 - Th4)
   • úpon: vnitřní hrana lopatky (pod malým rombickým svalem)
   • funkce: přitahuje lopatku k páteři
 • zdvihač lopatky - tendence ke zkracování
  • popis: pod horní částí svalu trapézového, má také obdobnou funkci
  • začátek: od příčných výběžků prvních krčních obratů (c1 - c2)
  • úpon: vnitřní horní úhel lopatky
  • funkce: zdvihá lopatku a při její fixaci uklání hlavu

Druhá vrstva - střední

Mají vztah k žebrům.

 • sval pilovitý zadní - dělí se na horní a dolní
  • horní:
   • popis: průběh šikmo dolů od páteře k horním žebrům
   • začátek: od trnů posledních dvou krčních (c6 - c7) a prvních dvou hrudních obratlů (Th1 - Th2)
   • úpon: druhé až páté žebro
   • funkce: pomocný nádechový sval
  • dolní:
   • popis: průběh šikmo vzhůru od páteře k dolním žebrům
   • začátek: od trnů posledních dvou hrudních (Th11 - Th12) a prvních dvou bederních obratlů (L1 - L2)
   • úpon: poslední čtyři žebra
   • funkce: pomocný sval dýchací, podporuje funkci bránice

Třetí vrstva - hluboká

Tvoří svalový korzet kolem páteře, mají tedy fixační funkci. Mají však i funkci dynamickou, která spočívá v pohybu obratlů vůči sobě (rotace, úklony, předklony, záklony).

Je to svalový propletenec rozdělený na 4 systémy:

 • Systém spinotransverzální - je pouze v šíjové krajině - je uložen nejpovrchověji.
  • Průběh - od trnů dolních krčních a horních hrudních obratlů na příčné výběžky obratlů horních krční páteře a na bradavčitý výběžek dole za uchem
 • Systém sakrospinální - má svislý průběh ve dvou pruzích.
  • Průběh - zezadu od kosti křížové a přilehlé části kosti kyčelní na příčné výběžky bederní až krční páteře, žebra a lebku
 • Systém spinospinální -nachází se vůči systému předchozímu blíže páteři.
  • Průběh - od trnů bederních a dolních hrudních obratlů k trnům vyšších hrudních obratlů.
 • Systém transverzospinální - (rotátory páteře) -krátké hluboké svaly jdoucí od příčných výběžků po téměř celé délce páteře vzhůru na výběžky trnové.
Pro naše sportovní fotbalové účely bude stačit následující rozdělení:
 • vzpřimovače - držení těla, mají (bederní, šíjové-krční) většinou tendenci se zkracovat, to se netýká vzpřimovačů hrudní páteře, kde je tomu naopak
 • rotátory - pomáhají udržovat jednotlivé obratle ve správné poloze vůči sobě, tendence ochabovat
Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz