Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Zpracování

Zpracování - Stahování

Obsah
Zpracování
Převzetí
Tlumení
Stahování
-všechny strany

Stahování

Pro polovysoké a vysoké míče, které je nutno zpracovávat ještě před dopadem na zem. Princip spočívá v krátkém zpětném pohybu dotykové plochy těla současně nebo těsně před kontaktem s míčem, tim je utlumena hybnost míče. Vyžaduje to vyvinutý cit pro míč a odpovídající pohybovou koordinaci.

U stahování pomocí hrudníku, stehna či hlavy jsou nutné často dva doteky, protože uvedená část těla připraví míč pro nohu, která ho pak usměrní do potřebného pohybu či prostoru. To ovšem neznamená zapomenout na obecnou snahu prvním dotekem míč usměrnit tam kam je potřeba.

Stahování vnitřní a vnější stranou nohy

Použití:
 • míče, které jsou v okamžiku kontaktu s hráčem přibližně ve výši pasu, plošší dráha letu míče
Provedení:
 • odpovídá již popsanému převzetí vnitřní či vnější stranou nohy.
 • základní rozdíl je v tom, že stahující noha je více pokrčena a zvednuta podle výšky letu míče

Stahování nártem

Použití:
 • míče se svislejší dráhou ( svíčky ), ke zpracování dochází těsně nad zemí
Provedení:
 • odhad místa dopadu a včasné zaujmutí správného postavení ( pokud možno čelem k míči )
 • přenesení váhy na stojnou nohu a současné zvednutí stahující nohy proti míči
 • těsně před dopadem míče na nárt provede stahující noha zpětný pohyb vycházející z kyčle a pokračující stažením berce

Stahování hrudníkem

Použití:
 • míče, které jsou v okamžiku kontaktu s hráčem přibližně ve výši ramen ( výjimečně i nad ně ), plošší i svislejší dráha letu míče
Provedení 1:
 • po včasném a přesném odhadu dráhy letu míče zaujme hráč správné postavení – stoj výkročný směrem k míči
 • když se míč přibližuje přenese váhu na nohu vpředu a vypne hrudník
 • v okamžiku dopadu míče na hrudník je přenesena váha na zadní nohu, hrudník ztažen zpět při současném vysazení a mírném předkonu trupu
 • míč je usměrněn rovnou k nohám
Provedení 2:
 • po včasném a přesném odhadu dráhy letu míče zaujme hráč správné postavení – v záklonu nastavuje vypnutí hrudník letícímu míči
 • míč se odráží od hrudníku a obloukem padá k zemi, aby padal k nohám musí být při odrazu přiměřeně utlumen
 • Rozdíl mezi uvedenými provedeními spočívá hlavně v rychlosti usměrnění míče na zem. U druhého způsobu to trvá delší dobu a to může být nevýhodou. Někdy však je druhý způsob jediný možný – při svislejší dráze míče.

Stahování stehnem

Použití:
 • při plošší dráze míče ve výšce od pasu ke kolenům v momentě kontaktu s hráčem
 • při svislejší dráze míče
Provedení 1:
 • po včasném a přesném odhadu dráhy letu míče zaujme hráč správné postavení – čelem k dráze míče
 • hráč nastaví horní plochu nohy, která pokrčená směřuje proti letícímu míči
 • v okamžiku dopadu míče na stehno je proveden zpětný pohyb vycházející z kyčle
 • míč dopadne k nohám
Provedení 2:
 • rozdíl je v tom, že nedojde k výraznému zpětnému pohybu, stehenní kost zůstává zhruba v kolmé poloze vůči tělu a je využita tlumící schopnost velkých stehenních svalů
 • míč obloukem dopadá k nohám

Rozdíl mezi uvedenými provedeními je analogický s rozdíly u stahování hrudníkem. U druhého způsobu trvá delší dobu, než se míč dostane k nohám. Nadruhou stranu je druhý způsob často používaný způsob zvláště u svislejších míčů, protože je technicky jednodušší než zpracování nártem.

Stahování hlavou

Použití:
 • patří mezi nejobtížnější způsoby
Provedení:
 • včasný a dokonalý odhad dráhy letu míče
 • stoj rozkročný či vykročný směrem k míči a hlava očekává míč ve vysunutém postavení
 • s dopadem míče na čelo hráč zakloní trup, váhu přenese na nohu vzadu, čímž se hlava ztáhne a případně dojde i k pokrčení nohou
 • míč dopadá k nohám

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz