Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Svaly krční

Svaly krční

  • zdvihač (kývač) hlavy - tendence ke zkracování
    • popis: protáhlý sval, jde šikmo vzhůru
    • začátek: kost hrudní a kost klíční, vytváří nadklíčkovou jamku
    • úpon: dole vzadu za uchem na bradavčitý výběžek kosti týlní
    • funkce: záklon a předsun(zvětšuje krční lordózu) hlavy, otáčení hlavy
  • svaly kloněné - tendence ke zkracování
    • popis: jsou tři: přední - střední a zadní sval kloněný
    • začátek: první dvě žebra
    • úpon: příčné výběžky téměř všech krčních obratlů
    • funkce: ohnutí krční páteře,úklon, pomocné svaly nádechové
  • dlouhý sval hlavy - tendence ochabovat
    • popis:
    • začátek: bazální část kosti týlní
    • úpon: příčné výběžky krčních obratlů C3-6
    • funkce: předkyv, dlouhý předklon a úklon hlavy
  • dlouhý sval krku - tendence ochabovat
    • popis:
    • začátek: horní krční obratle
    • úpon: dolní krční a horní hrudní obratle
    • funkce: předkyv, oblý předklon a úklon krku (tím i hlavy)
  • přímé hlavové svaly - tendence ochabovat
    • funkce: úklony hlavy
Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz