8. Ochutnávka knihy „Fotbal není jenom kopaná, ale ani pupek světa“

V tomto příspěvku manažerského okénka můžete nahlédnout do nedávno vyšlé knihy Ladislava Valáška.

 

 

 

 

Hodně kolegů a kamarádů mi v posledních dnech napsalo nebo volalo, že ty moje „úvahy a náměty nejen pro fotbalové trenéry a manažery,“ kterou jsou napsány v knize „Fotbal není jenom kopaná, ale ani pupek světa“ jsou až příliš rozvláčné a komplikované. Že vyžadují až moc času a trpělivosti, aby se našly všechny ty zajímavé dílčí či souhrnnější praktické vzkazy mezi řádky. Musím objektivně uznat, že tomu tak skutečně je, většinou však i poněkud záměrně. Jen skrze velkou práci a trpělivost lze „v kupce sena najít jehlu“ nebo „ve velké hroudě hlíny maličký kousek zlata“… Právě touto literární provokací prosím čtenáře, aby v té mé knížce hledaly i ty slíbené stručné a prakticky užitečné poznatky a zkušenosti. Například i ty, které jsem z ní nyní vypsal pro dnešní manažerské okénko:

„Pokud profesionální fotbalové kluby mají právní formu akciových společností, měl by si každý člen představenstva, dozorčí rady a především každý akcionář položit 10 zásadních otázek, které v odborné literatuře i pro období mimo krize doporučují experti Ram Charam a Julie Schlosser:

1) Jak firma vydělává peníze?
2) Platí naši zákazníci?
3) Co vše může firmě v příštích několika letech opravdu ublížit?
4) Jak si vedeme ve srovnání s konkurencí?
5) Když generálního ředitele zítra srazí auto, kdo firmu povede?
6) Jak plánujeme růst?
7) Nežijeme si nad poměry?
8) Jaký je plat generálního ředitele?
9) Jak se špatné zprávy dostávají nahoru?
10) Rozumím odpovědím na otázky 1 až 9?


… Že je to až moc stručné nebo naopak poněkud složité? Inu, je a bude. Proto také fotbal není jenom kopaná. Na druhé straně skutečný fotbal není žádná akademie věd, má své obyčejné klady a zápory, světla a stíny, dobro i zlo. V celém svém praktickém a teoretickém pojetí, v božském nebo pekelném vyjádření.

I proto asi kdysi vzniklo „FOTBALOVÉ DESATERO,“ které ve Fotbalovém zpravodaji ČMFS připomenul velezkušený novinář a přítel František Steiner:

1. Ve fair-play nepřestaneš věřit.
2. Tvůj sport není jediný na světě.
3. Vedle tréninku a utkání pamatuj na odpočinek.
4. Cti trenéra i rozhodčího, abys dlouho hrál a byl mužstvu prospěšný.
5. Faul, násilí a nadávky nejsou řešením.
6. Buď věrný klubu i své cti.
7. Nepřijmeš nečestné peníze od nikoho a v žádné výši.
8. Nikdy se nedopustíš podvodu, lsti a nečestného jednání.
9. Nikdy se nepokusíš ovlivnit výsledek ať jako hráč, trenér, rozhodčí, funkcionář, nebo divák.
10. Pamatuj, že i ti, co podávají nižší výkony mohou být výborní lidé.Návazně jsem si já zase dovolil v té knížce sepsat těchto Jedenáct „svatých“ fotbalových povinností:

1) Je naší povinností nezaostávat za pokrokem ve světě (s vlastní přirozeností spoléhat především sám sebe, rozvíjet svoji specializaci v rámci společenské dělby práce, která je jedním z hlavních zdrojů ekonomického pokroku)!

2) Je naší povinností vidět příležitosti a rizika, které s sebou vývoj ve světě nese (a chtít na ně rychle a správně reagovat v soutěži a kooperaci s ostatními)!

3) Je naší povinností být věren fotbalu (bez parazitování, solidárně a veřejně)!

4) Je naší povinností přizpůsobovat fotbalový svět vnitřním i vnějším vývojovým silám, proudům a trendům (ze sportovního, obchodního, finančního, kulturního i společenského hlediska)!

5) Je naší povinností pružně a aktivně přizpůsobovat a měnit sebe (individuálně i společensky v kontextu vývojových trendů a přizpůsobovacích mechanismů)!

6) Je naší povinností udržovat a zlepšovat výkonnost fotbalových klubů, týmů, jednotlivců (i celých svazů, UEFA a celé FIFA - světové organizace fotbalu)!

7) Je naší povinností vzájemně, průběžně a komplexně komunikovat všemi přijatelnými a srozumitelnými formami (v běhu času a nekonečném prostoru)!

8) Je naší povinností k maximalizaci užitku, hodnot a prožitků předvídat ( hledat dobro, vidět zlo a bránit se zlu a dobro podporovat)!

9) Je naší povinností chtít vítězit podle pravidel a zvyklostí fair - play (a omezit diskriminační snahy či sklony vůči outsiderům)!

10) Je naší povinností mít rád fotbal (více než samotné peníze a světskou slávu) a dbát o rozvoj prospěšných zvyků, tradic a rituálů!

11) Je naší povinností pečovat o fotbalovou mládež, investovat do lidského kapitálu budoucích generací, jejich vzdělání, výchovy a vzájemné součinnosti a komunikace (nedostatečné investování je především v mezinárodním měřítku činí méně produktivními a úspěšnými)!


I když nejen povinnostmi živ je člověk, přece jen jsem pro Vás v té mé knížce ještě zapsal těchto „Pět elementů, které jsou nutné ke zvýšení atraktivnosti fotbalu pro lidi:

1) atraktivnost se musí zakládat nejen na atraktivitě samotného systému hry, na úrovni každého konkrétního utkání, ale samozřejmě na ekonomičnosti, atraktivitě a průhlednosti celých soutěžních systémů

2) bezpečnost a zábava na zmodernizovaných fotbalových stadionech nesmí být v protikladu, ale naopak ve vzájemném souladu ve stylu známého sloganu „veselo je tam, kde je bezpečno“ a „kde je bezpečno, tam je i veselo“

3) kvalita a úroveň služeb ve fotbale se musí projevovat průběžně a v celém komplexu, na stadionech i v okolí, a to před zápasem, v průběhu zápasu a také po zápase, tzn. průběžně a nejen v celé hlavní sezóně, ale i v přípravných obdobích či v období prázdnin a dovolených

4) za popularitu sportovní, obchodní, marketingové a zábavné dimenze fotbalu jsou odpovědni zase jenom lidé, konkrétní jmenovití lidé se všemi svými přednostmi i nedostatky

5) i atraktivní fotbal potřebuje obaly, slogany a další marketingové nástroje, postupy a formy, které podporují prodej fotbalového produktu, prodej fotbalových služeb, prodej fotbalového know-how prodej nových vizí a scénářů, nejen prodej úspěšných hráčů a trenérů.

Má-li se však skutečně zvýšit atraktivnost, efektivnost a celková výkonnost našeho domácího fotbalového průmyslu, musí se uplatnit nové metody měření, srovnávání a kontrolování této výkonnosti ve fotbale.“

Abych se nedělal chytrým jen já, často jsem v knize čerpal ze zkušeností našich i zahraničních trenérů. A nejen z Česko-Slovenska, ale i ze zahraničí. A nejen ze Západu, ale i z Východu. Například:

„Z toho, co jsem o trenéru V. Lobanovském četl a slyšel, bych pro tuto publikaci chtěl zdůraznit například tyto jeho užitečné a poučné praktické poznatky:

- každý trenér má své ideje a představy o pojetí fotbale a hře svého týmu, ale v souladu s fotbalovými pravidly může k zahájení fotbalového utkání nastoupit pouze jen jedenáct fotbalistů

- fotbalista musí být využíván v sestavě fotbalového mužstva jenom a pouze potud, pokud je přínosem pro mužstvo a rozhodovat o tom, je výhradním právem trenéra

- posláním práce fotbalového trenéra je získat hráče pro trenérovu fotbalovou víru a filozofii, co nejlépe připravit hráče a složení mužstva na cestě za vítězstvím, od velkých klubů se nechce nic jiného než výsledky a vítězství

- modelovat se musí nejen hra celého týmu, ale i každého jednotlivce a jeho přínosy pro mužstvo, ale jen mužstvo jako celek má prioritu, protože to hlavní ve fotbale je tým jako celek, vítězství fotbalového mužstva jako celku

- trenér musí naučit hráče snít o krásné budoucnosti a tvrdě pracovat pro výsledky a vítězství na hřišti i proti těm nejlepším týmům, naučit hráče věřit ve vlastní síly a schopnosti, umět se radovat z malých vítězství a poučit se z chyb

- nejdůležitější je silný kolektivní duch mužstva, jednotný cíl a vyšší úroveň motivace k využití skutečného potenciálu (v profesionálním fotbale jsou ty tři hlavní faktory velkých ambicí a konkurenceschopnosti - peníze, vítězství a zahraniční angažmá)

- hráči se musí chránit před svody k porušování životosprávy, a to celkově náročným, systematickým a efektivním sportovní režimem, s odpovídajícím tréninkovým a zápasovým procesem, budováním konkurence schopného týmu

- příčiny neúspěchu jsou vždy reálné, konkrétní a vždy je lze určit a hledat cesty k nápravě, praktické kroky k nápravě však nebývají snadné a vyhrát úplně všechny zápasy nemůže žádné mužstvo na světě

- nejdůležitější základnou fotbalové pyramidy je mládežnický fotbal ( fotbalové školy, které musejí vychovat nové a nové talenty), klubová infrastruktura a přístup ke všem základním pracovním povinnostem

- moderní fotbal je o rychlosti – nejde však jen o rychlost běhu, ale o rychlost práce s míčem, o rychlost v myšlení a ve vzájemné spolupráce, přednost má souhra na jeden dotyk a budoucnost má jakási vyšší úroveň souhry týmu bez doteku míče

- lidé musí chodit na fotbal, v prázdném divadle se také nemůže hrát, fotbal ani život není o jednom vítězství, každé utkání se hraje devadesát minut a někdy nelze zcela pochopit proč to nebo jiné mužstvo prohrálo či naopak vyhrálo

- lidé jsou různí, různí jsou i hráči a trenéři, různé jsou i podmínky, ve kterých hrají a trénují…, občas existují předem dohodnuté a podezřelé zápasy…, rozhodčí má vždycky pravdu

- fanoušci platí za lístky a novináři dostávají honoráře za své články, mají absolutní právo podle svého maximalisticky chválit a kritizovat fotbalová utkání, ale za přípravu a vedení mužstva může odpovídat pouze trenér a ten se musí učit celý život a pořád jít odvážně za svým cílem, za svými představami a koncepcemi…

Ne nadarmo se trenéru V. Lobanovskému přezdívalo „Železný plukovník,“ ale to by bylo již také na samostatnou knihu. Třeba by však taková kniha (podobně jako i jiné knihy, které byly napsány o vztazích a důsledcích mezi vedoucími a vedenými lidmi) ukázala i některé stinné stránky v životě a díle legendárního trenéra Lobanovského. Například jeho známé sklony k alkoholu a diktátorství. Ovšem dobrá kniha o trenéru Lobanovském by asi ale také potvrdila to, co platí ve všech oborech lidské činnosti – vedení lidé buď svého vedoucíhoJUDr. Ladislav Valášek tzv. udělají nebo tzv. zničí.“

Pokud Vás tyto dnešní výpisky z mé knížky „Fotbal není jenom kopaná, ale ani pupek světa“ neodradí, můžete si pro své potřeby udělat jiné a ještě třeba stručnější poznámky a celý ten zbývající nepotřebný balast pak můžete klidně zahodit. Taková práce při oddělování plev a zrní se může jenom vyplatit a ještě mi o ní můžete napsat na emailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Kdyby byl zájem, můžete si tu knížku objednat na dobírku za 189,-- Kč (plus balné/poštovné), jak už bylo oznámeno i na tomto internetovém webu pro fotbalové trenéry a manažery.

Komentáře
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
milan heglas  - tomnos |07-01-2010 12:36:03
souhlasím s Vámi!!!
tomnos  - REALITA |05-01-2010 12:35:44
Někdy se mi zdá zdá,že tyto knihy jsou někdy napsány mimo realitu
fotbalového dění.Běžte se pane Valášku podívat na některá utkání
organizované ČMFS,občas by se mi chtělo nad Vaším "Desaterem"
brečet...Mnoho funkcionářů a rozhodčích si myslí,že jsou pupkem
fotbalu..A podle toho to také u nás vypadá..Ovlivněná utkání už v
kategorii žáků nejsou vyjímkou...Opravdu si myslíte,že pouze trenér
ovlivňuje vývoj fotbalového utkání?Jen tento podzim jsem na vlastní kůži
zažil 4 utkání,které moji práci fotbalového trenéra znehodnotili..Jak
mám vést hráče k fair-play,když pomezní rozhodčí neodmává 6 metrový
ofsajd..?Ano,to je realita o pupku světa...

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz