Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Nová cvičení

Pohybové hry s lany a švihadly

Jistě nyní většina trenérů situuje tréninkové jednotky do hal a tělocvičen. Proto přinášíme inspiraci v podobě cvičení vhodných do takového prostředí. Určitě prospějí i fotbalistům.

 

 

Základní charakteristika

Při využívání lan a švihadel ve hrách se rozvíjí především obratnost a fyzická zdatnost cvičence. Podle obtížnosti můžeme tyto hry zařadit jak na začátek, tak na konec hodiny. Ve hrách pro skupiny hraje důležitou roli spolupráce s kolektivem (například výběr taktiky družstva). Je možno použít nesčetně obměn, a tak se každá další hra může lišit od předcházející. Podle typu hry můžeme procvičovat celý organismus, případně jen zlepšovat jednotlivé pohybové dovednosti.

 

Přetahování týmů

Situace

 • počet hráčů 10-40
 • dvě stejně početná družstva
 • lano (dostatečně dlouhé podle počtu hráčů)

Průběh

 • každý z členů družstev dostane číslo od 1 výše
 • mezi družstvy se připraví lano tak, že za každý konec jej uchopí jeden určený člen (oba mají stejné číslo)
 • přetahování začíná na signál
 • další účastníci se přidávají tak, jak je trenér vyvolává čísly, přibíhají ze základní čáry, chytí lano a pomáhají svému partnerovi
 • pokračuje se až do přetažení za danou linii, nejlépe při zapojení všech účastníků

Pozor

 • doporučuje se vstupovat do hry po dostatečném rozehřátí, aby se tak předešlo případným zraněním.

Zatížení

 • vysoké

 

Třicet vteřin se švihadlem

Situace

 • počet hráčů: 2
 • švihadlo

Průběh

 • dvojice, z nichž každá má jedno švihadlo, se rozmístí volně po tělocvičně
 • na pokyn trenéra začnou všichni první skákat přes švihadlo a druzí jim počítají přeskoky
 • skokanská soutěž po 30 vteřinách končí, švihadla převezmou druzí a první počítají
 • vítězem se stává hráč s největším počtem přeskoků

Poznámky

 • doporučuje se na počátku tréninkové jednotky na rozehřátí po protažení

Zatížení

 • střední

 

Souboj se švihadlem

Situace

 • počet hráčů: 2
 • 2x krátké švihadlo

Průběh

 • dva žáci se drží švihadel, každý na jednom konci
 • provedou dřep a na povel se snaží trhnutím nebo povolením švihadla přinutit soupeře, aby švihadlo pustil, pohnul se z místa nebo se dotkl země jinou částí těla než chodidly

Poznámky

 • doporučuje se vybírat přibližně stejně fyzicky zdatné soupeře

Zatížení

 • lehké

 

Přeskoky přes lano

Situace

 • počet hráčů: 5 - 20
 • 5m lano

Průběh

 • cvičenci utvoří kruh o poloměru 4 metry
 • trenér roztočí pětimetrové lano a postupně je popouští, až volný konec dosáhne k cvičencům
 • cvičenci začnou kroužící lano přeskakovat, ale zůstávají přitom stále na místě
 • trenér může otáčení zrychlovat i zpomalovat

Poznámky

 • doporučuje se začínat od jednodušších a pomalejších přeskoků ke složitějším a rychlejším, tímto způsobem dosáhneme kvalitního rozcvičení a zahřátí

 

Zatížení

 • lehké

 

Fotbal dvojiček

Situace

 • počet hráčů: 10-20
 • švihadla, míč, kužely
 • vymezaný herní prostor

Průběh

 • cvičenci se rozdělí do dvojic a sváží si kotníky švihadly
 • svázané dvojice se rozdělí do dvou týmů
 • hru řídí rozhodčí pravidly klasického fotbalu

Poznámky

 • doporučuje se neutahovat švihadla příliš pevně, dvojice by se měla domluvit na synchronizaci pohybu
 • hrajeme nejlépe s měkkým lehkým míčem.

Zatížení

 • střední

 

Přetahování lana čelem k sobě

Situace

 • počet hráčů: 10 - 30
 • dvě družstva
 • lano 10-20m dlouhé

Průběh

 • hráči, rozdělení do dvou skupin, se postaví čelem proti sobě.
 • všichni drží lano, které je mezi nimi
 • na povel „táhnout“ se snaží přetáhnout partnera
 • vyhrává to družstvo, které se dostane za vymezený prostor

Poznámky

 • může se tedy stát, že jeden konec lana bude za vymezeným prostorem a druhý konec bude také za svým vymezeným prostorem. Hra tedy pokračuje dokud se většina nedostane za svůj prostor
 • každý má partnera přibližně stejně vysokého a těžkého
 • při této hře je vítězství nesnadné, jelikož síla jedinců se nesčítá tak, jako při klasickém přetahování.

Zatížení

 • střední

 

Přetahování lana zády k sobě

Situace

 • počet hráčů: 10 - 30
 • dvě družstva
 • lano 10-20m dlouhé

Průběh

 • děti se nacházejí uprostřed mezi dvěma cílovými prostory ( vzdálené 2 – 3 m od nich )
 • sedí zády k sobě a drží lano
 • na pokyn „táhnout“ se zvedají a snaží se přetáhnout svého partnera do vymezeného prostoru
 • vyhrává to družstvo, které se dostalo do svého prostoru

Poznámky

 • je třeba dbát na dosažení vymezeného prostoru
 • jestliže je někdo výrazně silnější, je možné ( žádoucí ) provést korekci soupeřících dvojic

Zatížení

 • střední

 

 

Klasická přetahovaná

Situace

 • počet hráčů: 10 - 30
 • dvě stejně početné skupiny
 • lano 10-20m dlouhé
 • mety, kužele

Průběh

 • první družstvo se rozestaví na jednom konci lana v přesně vymezeném území, druhé družstvo na druhém konci
 • oznámíme hráčům, kde je prostor, za kterým prohrávají, jestliže se první z družstva do něho dostane. Tento prostor se nachází mezi konci lana a je 2 – 3 m dlouhý
 • na pokyn „táhnou“ družstva začínají soupeřit

Poznámky

 • je dobré označovat vítězné družstvo, vytvoří se tak zdravá soutěživá atmosféra. Celkem lze za přetahování lana získat tři body. Je nutné zmínit před těmito hrami toto bodové hodnocení, jelikož družstvo, které prohraje první přetahovanou se bude velmi snažit, aby vyhrálo v druhé, a tím si zachovalo šanci na celkové prvenství.

Zatížení

 • střední

 

 

Honička s lanem

Situace

 • počet hráčů: 10 - 30
 • lano 10-15m dlouhé

Průběh

 • vymezíme prostor a necháme v něm hráče rozptýlit
 • určený hráč se ujme lana a na pokyn začíná honit ostatní
 • ten, koho se dotkne se chytí lana a pokračují spolu v pronásledování volných hráčů

Cíl

 • při této hře se rozvíjí taktické myšlení a spolupráce. Samozřejmostí zůstává, že se jedná o zábavnou hru.

Poznámky

 • do honičky vstupují žáci protažení z předchozí činnosti
 • jestliže pořádáme tuto hru pro více dětí než-li dvacet je vhodné dát do hry lana dvě. Avšak poté vzniká větší nárok na bezpečnost, protože honění hráči by mohli ztratit přehled a být například sraženi lanem. To lze korigovat zvětšením hracího prostoru. Při této hře se rozvíjí taktické myšlení a spolupráce. Samozřejmostí zůstává, že se jedná o zábavnou hru.

Zatížení

 • vyšší

 

 

Přeskakování lana ve dvojicích

Situace

 • počet hráčů: 8-24
 • rozdělení do dvojic
 • lano 5-8m dlouhé
 • švihadla

 

Průběh

 • dětem přiřadíme partnera přibližně stejně vysokého a silného a tyto dvojice si svážou nohy švihadlem
 • trenér se postaví doprostřed vymezeného prostoru, který má rádius dosahu lana
 • roztočí lano tak, aby bylo ve výši kotníků
 • dvojice přeskakují lano, jestliže je zasáhne nebo vystoupí z vyhraničeného prostoru ( ztratí kontakt s lanem ), získávají trestný bod
 • jestliže některá dvojice má již tři trestné body je penalizována padesáti přeskoky přes švihadlo ( každý sám ), po vykonání se mohou opět vrátit do hry s čistým kontem. Vyhrává ta dvojice, která nebyla zasažena lanem ( resp. ta, která byla zasažena nejméněkrát )

Cíle

 • v této hře se rozvíjí důvěra a koordinace

Poznámky

 • tato hra je fyzicky náročná, jelikož dvojice, která chce vyhrát, musí po dlouhou dobu a v poměrně vysoké frekvenci skákat
 • jestliže nečiní nikomu problémy v dlouhých intervalech přeskakovat lano, můžeme buď zvýšit frekvenci otáčení ( což je ovšem náročné pro otáčejícího ) nebo zvednout lano poněkud výše
 • trestné body a následná penalizace jsou zařazeny také proto, aby horší dvojice neustále nebrzdila hru. Více hráčů není možné, jelikož točit lanem je fyzicky náročné a učitel by už delší lano ( které umožňuje účast více hráčů ) nedokázal roztočit ve frekvenci potřebné k častému skákání skupin

Zatížení

 • vysoké

 

 

Podbíhání a přeskakování lana

Situace

 • počet hráčů: 8-24
 • dvě skupiny
 • lano 10-13m dlouhé
 • mety, kužele
 • pomocí kuželů vymezíme patnáct až dvacet metrů vzdálené mety a mezi nimi umístíme lano, kterým budou otáčet dva lidé

Průběh

 • děti se rozdělí do dvou skupin a ty se postaví proti sobě na oba konce
 • střídavě budou podbíhat a přeskakovat točící se lano
 • oznámíme oběma družstvům cílové slovo např. „POMALOUČKÝ“. ( Každé písmeno představuje jeden trestný bod )
 • když někdo z družstva zastaví lano je družstvo penalizováno jedním trestným bodem, ten má podobu písmena slova
 • prohrává to družstvo, které nasbíralo tolik trestných bodů, že dali dohromady celou podobu slova „pomaloučký“

 

Poznámky

 • jestliže družstvo má tři trestné body mají označení „POM“, čtvrtý pak bude mít podobu písmene „A“ připojenému k předchozím
 • délkou výběrového slova určíme přibližnou dobu konání hry
 • jestliže se hra neúměrně protahuje můžeme zvýšit frekvenci otáčení lana.

Zatížení

 • vyšší

 

Štafetový závod

Situace

 • počet hráčů: 12-30
 • 4 družstva
 • švihadlo pro každého
 • 4 kužele

Průběh

 • vymezíme základní čáru, odkud budou všichni startovat a metu pro každé družstvo vzdálenou patnáct až dvacet metrů od základní čáry
 • na pokyn začne první z družstva skákat snožmo směrem k metě, zde se otočí a poběží nazpátek
 • dotykem dá pokyn k vyběhnutí dalšího z družstva
 • vítězí ta skupina, která dokázala vše absolvovat nejrychleji a přitom dodržela pravidla

Poznámky

 • při nedodržení pravidel ( někdo bude přeskakovat jízdmo apod. ) bude družstvo penalizováno tím, že kapitán, tj. ten první vybíhající, musí dráhu absolvovat ještě jednou
 • tato hra může být rozmanitě modifikována, např. přeskoky jízdmo, apod.

 

Zatížení

 • střední

Štafetový závod dvojic

Situace

 • počet hráčů: 12-30
 • dvě družstva rpzdělená do dvojic
 • švihadla
 • 4 kužele

Průběh

 • vymezíme základní čáru, odkud budou všichni startovat a metu pro každé družstvo vzdálenou patnáct až dvacet metrů od základní čáry
 • vytvoříme dvojice v rámci týmu - partneři stejných postav, postaví se k sobě bokem a přiváží si nohy ( ten nalevo pravou, ten vpravo levou )
 • na pokyn se snaží co nejrychleji dostat k metě, tam se otočit a pokračovat zpátky
 • dotykem dají povel další dvojici k vyběhnutí
 • vyhrává to družstvo, jehož poslední dvojice dorazila první do cíle

Poznámky

 • při této hře, kde mají účastníci svázány nohy, je třeba myslet na bezpečnost. Nemusíme tedy hned přistupovat k soutěživé formě.

Zatížení

 • vyšší

 

Prolézání obručí

Situace

 • počet hráčů: 10-20
 • dvě družstva
 • 2x lano dlouhé 10m
 • 2x obruč

Průběh

 • děti jsou ve dvou skupinách seřazeni za sebou
 • každá skupina má jeden provaz, hráči stojí za sebou a každý se drží lana
 • na začátku lana je navlečena obruč
 • smyslem hry je dostat obruč za posledního hráče a zpět
 • vyhrává to družstvo, které je nejrychlejší a neporuší pravidla

 

Poznámky

 • tato hra je fyzicky nenáročná, proto je vhodná na závěr tréninkové jednotky jako uklidňující, resp. tlumící aktivita

Zatížení

 • nízká 

Zdroje

NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 1. vyd. Praha: Portál, 1998, 325s. ISBN 80-7178-218-1.
NEUMAN a kol., Překážkové dráhy lezecké stěny a výchova prožitkem, vyd.1. Praha: Portál, 1999.  320 s. ISBN 80-7178-292 – 0.
ZACHOVÁ, B. a kol. Drobné pohybové hry, drobné závody, soutěže a úpoly, drobné hry a zábavy v místnosti. Praha : UK, 1981.
ZAPLETAL,M. Encyklopedie her. 1. vyd. Praha: OLYMPIA, 1987. 243 s.
 

 

 

 

 

Komentáře
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz