Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Herní systém 4-4-2

Herní systém 4-4-2 - Organizace obrany - úvod k ofenzivním manévrům

Obsah
Herní systém 4-4-2
Úvod do problematiky
Principy nácviku
Situace při přečíslení v obranné fázi
Situace v početní vyrovnanosti v obranné fázi
Situace podčíslení v obranné fázi
Organizace obrany - úvod k ofenzivním manévrům
Koordinované manévry obou útočných hrotů
-všechny strany

Organizace obrany jako úvod k ofenzivním manévrům

 

Prostorové krytí představuje převážně defenzivní taktiku. Je to defenzivní taktika, kterou se pokoušíme o znovuzískání míče. V prostorovém krytí obsazuje každý hráč jasně určené místo v zóně. Je to dobrá výchozí pozice pro případ, kdy je míč získán. Díky této stanovené výchozí pozici, které se drží všichni hráči, se může vyvinout herní manévr, který je buď nacvičený nebo může proběhnout spontánně v průběhu samotné hry. Díky intervenci soupeře k tomu nemusí dojít. Hráči by pak měli nechat cirkulovat míč ve vlastních řadách až do té doby, než se najde vhodný prostor pro cílovou akci.

Vzhledem k často stejným způsobem organizované hře soupeře, není lehké použít útočné schéma, které by bylo plně identické s tréninkovou variantou. Přesto však považujeme za prospěšné nácvik takových útočných schémat. Pěstujeme tak v hráčích týmové myšlení. Účelem je uvědomit si sílu mužstva, posilnit všechno co mužstvo potřebuje a vychovávat hráče schopné přizpůsobit se kolektivnímu myšlení. Navíc nácvik útočných schémat pomáhá hráči načerpat v tréninku potřebné základní vědomosti, aby byl schopný pokyny svého trenéra realizovat v praxi. Je třeba uvést, že i hráči světové extratřídy, by měli své schopnosti a genialitu používat ve prospěch svého týmu. Úloha těchto hráčů spočívá v umění převzít úlohu spoluhráčů na sebe, stejně jako vytvořit pro ně herní prostor. Je třeba podotknout, že týmem se nestává mužstvo, kde vědomí a genialita jednotlivců není integrována do jeho služeb. Tento stupeň integrovanosti tvoří hodnotu a třídu mužstva.

Hráč, který aplikuje prostorové krytí, musí být univerzální a představitelem „totálního fotbalu“. To znamená, že musí být zběhlý v defenzivních i ofenzivních činnostech. Musí umět správně reagovat na danou situaci. K tomu mu pomáhají jeho technické, atleticko-fyzické a mentální vlastnosti.

Cirkulace míče - čtyři obránci

Ze známých důvodů zabezpečení by se míč neměl zahrávat paralelně ke středové čáře. Obránci by měli svým postavením vytvářet půlměsíc.

  • všimněte si přebírání úlohy posledního muže mezi hráči 3 a 4
  • míč je přihráván zleva doprava a zpět, kdy má každý hráč dbát na to, aby přihrával nejbližšímu hráči a vyhnul se tak možnému získání míče soupeřem při dlouhém centru
  • míč by se měl hrát na dva doteky
  • míč neustále v pohybu
  • při pohybu míče zleva doprava se míč přebírá pravým vnitřním nártem a posouvá dál levou nohou. V opačném směru opačně
  • krajní obránci zahrávají míč zpravidla tou nohou, kterou míč přebrali – hráč 5 oba dva kontakty levou, hráč 2 oba dva levou.

Cirkulace míče - čtyři obránci a záložník

Rozestavění obránců do půlměsíce. Na rozdíl od předešlého cvičení se zapojuje do hry i střední záložník. Ten se nachází u středové čáry a sleduje paralelní pohyb připravený přijmout a odevzdat přihrávku.
Cvičení se začíná volným přihráváním mezi obránci. V momentě dohodnutého znamení trenéra přihrává obránce, který má zrovna míč, záložníkovi, který okamžitě vrací dalšímu obránci.
Cvičení se může dále rozvíjet tak, že hráči pracují bez trenérova signálu, zapojíme dva střední záložníky, dále zapojíme dva protihráče, kteří budou narušovat průběh spolupráce – podrobněji viz další cvičení.

Cirkulace míče – čtyři obránci a dva záložníci

Vycházíme z předešlého cvičení. Cvičení začíná přihrávkami do půlměsíce. Trenér dává signál a následuje přihrávka na záložníka 7. Ten dává okamžitě zpět obránci 3. Obránce 4 pak na signál trenéra přihrává záložníkovi 6, ten vrací obránci 6. Pak se může pokračovat stejným způsobem zrcadlově z opačné strany.
Je jasné, že trenér stanovuje „takt“ odevzdávání míče. Postupně bez trenéra.

Cirkulace míče s vynecháním jednoho obránce

Rozestavění do půlměsíce. Začínáme od hráče 5 – 4 – 2. Logickým pokračováním je v opačném směru: 2 – 3 – 5.
Uskutečnění tohoto způsobu hry, může být nebezpečné při účinkování protihráčů. Čím je delší dráha přihrávka, tím má soupeř větší šanci přerušit dráhu míče. Proto taková široko-prostorová hra musí probíhat s patřičnou taktickou zručností a potřebným herním přehledem.
Toto cvičení vnáší do hry následující prvky:
- zrychluje vlastní hru
- otvírá nutný prostor v krajní vertikále

Cirkulace míče s výměnou středních a krajních obránců

Obránci se opět zformují do půlměsíce. Hráč 4 přihrává na hráče 5, během této přihrávky si 2 a 3 vymění pozice. Jak 5 přebere míč, dává dlouhou přihrávku na 3. Z druhé strany pokračujeme obdobně.

 

 

 

 

 

 Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz