Budování týmu - úvod

Seriály se to všude jenom hemží. I my jsme propadli této mánii a připravili další seriál. Neberme jej však na lehkou váhu a nepřistupujme k němu jen jako k pouhému večernímu odreagování. Budování týmu a chápání tohoto procesu v širších souvislostech je ve fotbalu, stejně jako v každém kolektivním sportu, důležitou součástí tréninkového procesu.

 

Přesto, že se tento seriál bude věnovat otázkám budování týmu(teambuilding), je třeba si uvědomit zvláště u mládežnických kategorií, že vychováváme individuality, ze kterých je tým složen. V Česku je častá tendence upřednostňovat týmový výkon nad individuálním. Myslíme si, že v mládežnických kategoriích (alespoň do asi 12 let) to není optimální přístup. Snahou by mělo být vychovávat hráče, kteří se budou schopni uplatnit v každém týmu – jak z hlediska charakterových vlastností tak z hlediska fotbalového. Ryze týmový přístup může být vhodný až pro kategorii dospělých, kde je jediným měřítkem úspěchu pořadí v tabulce. Přesto se budeme zabývat otázkami budování týmu. Není to jen otázka kategorie dospělých. Je však třeba zvážit priority.

Nebudeme dlouhosáhle zdůvodňovat proč teambuilding. Fotbal je týmová hra, a proto je třeba budovat tým. Nepředstavujme si pod tímto termínem nutně nějaké tréninkové jednotky věnované utužování vztahů či teambuildingové pobyty obdobné těm, které organizují běžné firmy. Samozřejmě i fotbalový tým vyráží na různá soustředění a kempy, kde je více příležitostí se teambuildingu věnovat. Přesto si je třeba uvědomit, že budování týmu je dlouhodobý nikdy nekončící proces, který probíhá neustále. Určitě lze týmové fungování podpořit nějakým specializovaným teambuildingovým pobytem připraveným specializovanou firmou. Nesmí však zůstat jen u tohoto. Trenér se této odpovědnosti nemůže nikdy zbavit.

Na teambuilding budeme nahlížet hlavně z hlediska jednoho mužstva, tedy asi 15-20 členného kolektivu. Při budování týmu však musíme brát na zřetel nejen hráče a trenéry, ale též všechny osoby, které se podílejí na fungování týmu a přicházejí s ním do užšího styku a spoluovlivňují tak celou týmovou atmosféru. Patří sem třeba lékař, masér, vedoucí týmu a další funkce podle úrovně klubu a věkové kategorie. A musíme jít ještě dál. Na tvorbu týmu má vliv celý klub, jeho klubová kultura a podmínky, které klub poskytuje svým týmům. Nemáme teď ani tak na mysli materiální podmínky, které nejde nikdy zcela vyčlenit. Máme na mysli různá psaná i nepsaná klubová pravidla, zvyklosti, tradice a podobně. Určitě má vliv i to, jak je klub vnímán okolím a jak se prezentuje na veřejnosti. V případě mladších věkových kategorií nesmíme zapomenou na rodiče, kteří mohou hrát důležitou roli v procesu budování týmu.

Hlavní tíha tvorby týmu však jistě leží na trenérech a hráčích, tedy užším kolektivu lidí, jak už bylo naznačeno v úvodu. Ti se také spolu nejčastěji stýkají a jejich vztahy jsou pro tým určující.

Na celou problematiku budování týmu je potřeba nahlížet ze dvou rovin:

  • herní koncepce
  • sociálně-psychologické
My se budeme nejdříve zabývat sociálně-psychologickou rovinou. Proč ? Myslíme si, že má širší platnost napříč spektrem různých věkových kategorií i různých kolektivních sportů.

Zdroje

Tento materiál vznikl na základě vlastních zkušeností, absolvování školení Týmová práce a komunikování u firmy Fiedler Scientific Instruments, s.r.o. a dále pak studiem literatury:

  • Rolf Meier: Úspěšná práce s týmem
  • 5 příčin selhávání týmů: Patrick M. Lencioni
  • Dale Carnegie: Jak získávat přátele a působit na lidi
  • Rinus Michels: Teambuilding the road to success
  • J.E.Evangelu, O.Fridrich:111 her pro motivaci a rozvoj týmů


Vycházíme tedy ze zdrojů, které se zabývají otázkami budování týmu a souvisejícími oblastmi v obecném kontextu. Je však zřejmé, že většina principů platí a funguje bez ohledu na obor, ve kterém se pohybujeme. Tam kde to bude nutné, připomeneme specifika nebo zasadíme problematiku do fotbalového světa.

V příštím dílech již začneme budovat náš tým. Vysvětlíme si co je to vlastně tým, osvětlíme typické problémy budování týmu, probereme otázky komunikace a motivace, nastíníme odpovědnosti hráče a trenéra a jejich role v týmu.  

 

www.fotbal-trenink.cz, Ing. Radek Votípka

Komentáře
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz