10. Rámcová dohoda o všestranné spolupráci ČMFS a UČFT

Vážení sportovní přátelé, v desátém pokračování tzv. manažérského okénka bych Vás chtěl informovat o tom, že dne 22. 4. 2010 byla na úrovni předsedy ČMFS JUDr. I. Haška a prezidenta UČFT ing. V. Ličky podepsána Rámcová dohoda o všestranné spolupráci mezi ČMFS a Unií českých fotbalových trenérů (UČFT).Co do objemu jde sice o poměrně malý dokument, jeho obsahový význam a rozsah však přesahuje rámec běžné operativní problematiky, která se dotýká trenérské činnosti a profese fotbalového trenéra v ČR. Je důležité, že tato rámcová dohoda byla sjednána na dobu neurčitou a že její podpis byl uskutečněn na nejvyšší úrovni, protože tím se jasně potvrzuje, že nové vedení ČMFS chce nové přístupy prosazovat také v oblasti trenérské práce a že k jejich prosazování potřebuje a respektuje odbornost profesního zájmového sdružení, kterým je UČFT. Prezidium UČFT se naopak konečně dočkalo dokumentu, bez kterého by další fungování UČFT bylo „jako dům bez střechy a bez napojení na hlavní cestu v okolí.“

V podepsané dohodě nejsou samozřejmě stanoveny konkrétní finanční prostředky pro podporu činnosti UČFT, které hrají v činnosti každé organizace zcela zásadní roli. Finance budou řešeny každoročně v rámci možností rozpočtů ČMFS na příslušné roky. Stejně tak v textu dohody nejsou specifikovány konkrétní kooperační akce pro nadcházející období, ty budou vždy předmětem navazujících ročních protokolů a plánů či dalších společných ujednání. Podstatné je, že rámcová dohoda vymezuje ty nejdůležitější zásady, strategické aspekty a nástroje všestranné spolupráce mezi ČMFS a UČFT, včetně rozvoje spolupráce UČFT se zahraničím, PR a marketingu či jiných projektů, které budou ad-hoc dohodnuty.

Půjde také o podíl UČFT při podpoře strategických cílů, projektů a záměrů ČMFS pro stabilizaci, růst a rozvoj českomoravského fotbalu, především v trenérsko-manažerské oblasti, při vzdělávání trenérů, při využívání vědecko-výzkumných poznatků a moderních technologií v trenérsko-manažerské profesi (z teoretického, vzdělávacího či praktického hlediska). Rámcová dohoda také podporuje využívání osvědčených nástrojů, které UČFT ve prospěch celého českomoravského fotbalu tradičně a s úspěchem dlouhodobě využívá: vydávání odborného časopisu „Fotbal a trénink,“ pořádání odborných seminářů a vydávání dalších odborných publikací.

Samozřejmě, žádná, ani sebelepší dohoda o spolupráci sama o sobě nezaručí plnění obsahu dohody a progres, který smluvní strany očekávají. Konkrétní výsledky z každé kooperační dohody zajišťují pouze konkrétní lidé, jejich kvalifikace, pracovitost a zaujetí pro věc, tedy především pro efektivnost trenérské práce a pro uplatňování vysoké kvality, náročnosti a transparentnosti veškeré práce ve fotbale, tedy i pro uplatňování principů fair-play a etiky vůbec. Proto dohoda také podtrhává význam neformální běžné pracovní komunikace, které odpovídají tradicím spolkového života v rámci ČMFS a UČFT.

Je také jasné, že žádoucí přínosy z této dohody o spolupráci budou záviset především na vytváření konkrétních a potřebných podmínek ze strany ČMFS, tedy také na tom, jak smysl a obsah Rámcové dohody o všestranné spolupráci podpoří celý Výkonný výbor ČMFS a příslušné odborné útvary v sekretariátu ČMFS, především úsek nového technického ředitele D. Fitzela, který je – stejně jako I. Hašek - fotbalovým trenérem s nejvyšší trenérskou kvalifikací „UEFA Pro Licencí.“

Podobně také na straně UČFT půjde o náročnější práci nejen celého prezidia UČFT, ale také celé členské základny. Má-li totiž prestiž a význam UČFT korespondovat s úkoly, které náš českomoravský fotbal musí řešit, musí se i členská základna UČFT zvýšit, a to nejen početně, ale i zlepšit svoji strukturu.

Především všichni profesionální trenéři, kteří působí ve fotbalových klubech nebo u reprezentačních mužstev či na KFS by měly být nejen členy UČFT, ale hlavně být i členy aktivními. Vždyť kdo jiný by měl udávat trendy ve své profesi, než její špičkoví představitelé, pro které je tato profese i dobře či slušně placeným povoláním? Bohužel v ČR je smutnou skutečností, že mnozí i ti nejúspěšnější fotbaloví trenéři význam práce v profesní zájmové organizaci jako je UČFT spíše negují a podceňují, a to i přesto, že svých trenérských úspěchů dosáhli nejen díky své vlastní práci a píli, ale i díky možnostem čerpat od svých trenérských předchůdců, kteří se podíleli na vzniku a fungování UČFT (například V. Ježek, L. Novák, F. Havránek a další) a tím také mohli čerpat z našeho systému vzdělávání fotbalových trenérů, který je tradičně velmi dobře hodnocen v zahraničí. Přesvědčit špičkové trenéry k členství a aktivní činnosti v UČFT je tedy velmi aktuální úkol, který souvisí nejen s podepsanou rámcovou dohodou, ale také s připravovanou valnou hromadou UČFT, která se bude konat 17. 5. 2010 v Praze.

Věřím však, že právě takové osobnosti našeho fotbalu jako předseda ČMFS I. Hašek a prezident UČFT V. Lička či technický ředitel ČMFS Dušan Fitzel budou aktivně přispívat k tomu, aby uvedená dohoda o spolupráci mezi ČMFS a UČFT nezůstala jen kusem papíru, ale aby fakticky a efektivně přispěla ke zlepšení poměrů v českomoravském fotbale obecně a v trenérské oblasti zvláště, a to i s ohledem na to, že nyní je I. Hašek také členem Jíra panelu UEFA a že UČFT má prostřednictvím dr. Z. Sivka zastoupení v exekutivě EAFCA, kde je prezidentem bývalý úspěšný československý trenér Doc. J. Vengloš.


JUDr. Ladislav Valášek,
Viceprezident UČFT
( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

 

 

 

Komentáře
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz