Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Manažerské okénko

12. Analýzy MS 2010: Špičkové týmy mají špičkové hráče, špičkové trenéry a špičkové metody práce

Po mistrovství světa ve fotbale, které se v letošním  roce konalo v JAR, nyní vrcholí využití speciálních analytických zpráv od špičkových expertů pro školení a další vzdělávání fotbalových trenérů. Ne jinak je tomu v rámci ČMFS, kde pod vedením technického ředitele ČMFS D. Fitzela a Mgr. Antonína Plachého se zpracovávají a využívají naše domácí i zahraniční expertní materiály z MS 2010.

 

Také časopis „Fotbal a trénink“ se ve svém čísle č. 3/2010 věnoval poznatkům z fotbalového MS 2010 v JAR. Podobně také webstránky, které se věnují trenérské problematice na tyto materiály alespoň upozornily nebo na ně odkázaly (jako například www.trenink.com). Samozřejmě velkou pozornost analýzám z MS 2010 věnoval a ještě bude věnovat  nově vzniklý web www.top-fotbal.cz, který po dohodě s vedením ČMFS a Unie českých fotbalových trenérů rediguje J. Jarůšek, člen prezidia UČFT a trenér s  licencí UEFA PRO.


Autoři a čtenáři webu www.fotbal-trenik.cz  nemohou přirozeně zůstat stranou a analýzy z MS 2010 jistě uvítají  a podle svých možností, podmínek a potřeb využijí. Dnešní manažerské okénko nenabízí samostatný hloubkový rozbor, to není jeho účelem. Dnes chce alespoň upozornit na to, že v rámci těchto odborných analýz bylo různými metodami, formami a argumenty či srovnáními znovu zdůrazněno to, co v moderním fotbale je vždy „alfou omegou“ každého úspěchu: špičkové týmy mají špičkové hráče a špičkové trenéry, resp. celé realizační týmy – tzv. týmy za týmem. Všichni elitní účastníci MS (podobně i ME či Ligy mistrů nebo Evropské ligy apod.) pracují skutečně profesionálně a s využitím špičkových metod práce, které jsou provázeny adekvátní dělbou práce a  její fundovanou koordinací. Takto systematicky a dlouhodobě dbají jak o kvalitní a efektivní přípravu na vrcholový (individuální a týmový) výkon, tak o kvalitní koučink a další důležité činnosti při jednotlivých – pokud možno vítězných – fotbalových utkáních.

Jinak a stručněji řečeno, absolutní prioritou je opravdu skvěle pozitivně harmonizovaný výkon celého týmu na hřišti a tzv. týmu za týmem. Jakékoliv disharmonie, zbytečné negativní napětí a sebemenší chybičky ve vrcholovém fotbale bývají nemilosrdně potrestány. Jak bylo nesčetněkrát zdůrazněno (např. také v mé publikaci „Fotbal není jenom kopaná, ale ani pupek světa“) ve faktickém soutěžním vrcholovém fotbale zkrátka nejde (a nikdy  a nikde nemůže jít) jen o jednotlivce, i když vlastně konec konců jednotlivci (často tzv. geniální jednotlivci) rozhodují konkrétní utkání svého týmu, jehož jsou nedílnou součástí.


Stejně tak ve vrcholovém fotbale nejde nikdy jen o technické ovládání míče, ale jde především o ovládání a tzv. čtení fotbalové hry z hlediska celého týmu proti soupeřícímu týmu. Jde tedy vždy o týmové ovládání a tzv. čtení hry ovšem nikoliv jen slovy či nákresy, ale především faktickými činy, skvělými výkony, zkušenostmi a praktickou souhrou a disciplinovanou soudržností, kvalitou a efektivností součinnosti celého týmu, tedy i souhrou a podporou toho tzv. týmu za týmem na hřišti.


Na vrcholných mezinárodních fotbalových soutěžích se pak jasně ukazuje, zda dotyčný hlavní trenér a jeho vysoce specializovaní spolupracovníci dokázali správně vybrat, poskládat a úspěšně trénovat, koučovat a vést fotbalový tým. Tedy zda a jak zvládli hlavní úkol fotbalových trenérů, kteří k jeho splnění potřebují vrcholně vyvinutý smysl a cit pro:


a) inteligentní, důraznou, rychlou a kreativní hru každého hráče s míčem i bez míče v ofenzivních, defenzivních i přechodových fázích, hru týmu jako celku na domácím i soupeřově hřišti.


b) motivaci a souhru všech hráčů v týmu, i těch nejlepších a nejnadanějších, aby hráli nikoliv na sebe a pro sebe, ale pro vítězství celého týmu, a v každém konkrétním utkání.


c) potřebný nadhled a odstup od prožívané skutečnosti v jednotlivých fotbalových utkáních, aby mohli se znalostí věci a okolností čelit novým výzvám a také kritickým tlakům, které faktický soutěžní fotbal přináší (před, v průběhu a po každém fotbalovém utkání).


Ovšem skloubit pěkně dohromady všechny tyto požadavky, to dokáží jen opravdoví mistři - špičkoví fotbaloví  trenéři, koučové a manažeři – tedy skvělí vůdcové, kteří jako skuteční profesionální znalci a umělci zároveň tzv. dirigovali či režírovali vítěznou hru svého fotbalového týmu, tedy i tzv. týmu za týmem. Hra a veškerá činnost jejich týmů na hřišti i mimo hřiště pak připomíná nejen disciplinovanou a dobře vycvičenou armádu, ale také velké sportovně-umělecké „baletní představení a zároveň mistrovskou šachovou partii,“ kde všichni aktéři jsou v neustálém pohybu a myslí tzv. jedním společným mozkem a pro hru zapáleným srdcem buší jen pro jeden společný fotbalový tým a maximální snahu o vítězství.

Nic nového pod sluncem, dalo by se skoro říci. Ale nedejme se mýlit, protože i ve fotbale toho „nového“ je v každé etapě vývoje moderního fotbalu vždy více, než se na první pohled jeví (viz známá teorie plovoucí ledovcové kry, která má také větší část skrytou pod hladinou). Právě proto se tak cení (a často i dobře platí a oslavuje v mediích) opravdové umění rychle a správně hledat, nacházet a především také kreativně a efektivně aplikovat v konkrétní praxi ono nové ve starém…


Jde tedy vždy o umění ty progresivní prvky a argumenty rychle a správně identifikovat a pružně a kreativně aplikovat v nových podmínkách a souvislostech, s novým využitím moderních technologií a nejnovějších expertních poznatků z mnoha disciplín (samozřejmě i z disciplín mimo fotbal samotný, viz nové trendy v kondičním tréninku, v mentálním tréninku, ve fyzioterapii, rehabilitaci a relaxaci, v celkovém stravovacím a  pitné režimu, v prevenci úrazů a nemocí atd.). Bohužel tyto nové aspekty „fitness and wellness“ pro vrcholové profesionální fotbalisty stále většinou zůstávají poněkud stranou i v rámci zmiňovaných expertních analýz z MS či z jiných vrcholných fotbalových soutěží.


Přesto, nebo právě proto, všechny ty národní či nadnárodní expertní analýzy je třeba nejen pečlivě připravovat a publikovat, ale především je třeba je intenzivně studovat a s velkým tvůrčím elánem, odhodláním, odborností a trpělivostí pak přenášet získané poznatky a  zkušenosti do praxe jak v seniorském, tak mládežnickém fotbale.


Dnešní internetové a další multimediální formy a nástroje navíc umožňují celý tento studijní a vzdělávací proces urychlit, zatraktivnit a zefektivnit, takže už klíčovým problémem není, zda jsou tyto expertní poznatky vůbec dostupné široké obci fotbalových trenérů, ale to, jak rychle jsou ty běžně dostupné  informace využity a jaké (v té které zemi) existují mechanismy pro jejich sdílení, využívání a podporu v konkrétní fotbalové praxi jak na úrovni fotbalových svazů, tak především na úrovni jednotlivých fotbalových klubů. Samozřejmě, zvláštní roli hrají tzv. podpůrné platformy jako jsou právě specializované profesní a nadklubové weby pro fotbalové trenéry, kouče a manažery.


Pavel VrbaJe proto logické, že velmi důležitá je pak také schopnost a ochota pozitivní příklady aktivně, srozumitelně a systematicky propagovat, což zvláště v českomoravském fotbale není vůbec snadné. O to více pokládám ze velký posun k lepšímu, že nejen ČMFS i UČFT, ale například také deník Sport se výrazněji přiklání směrem k pozitivní propagaci jak atraktivní útočné hry, tak trenérů či šéfů fotbalových klubů, kteří takovou moderní fotbalovou a fair-play hru prosazují, pěstují a předvádějí jak na domácích, tak na soupeřových stadionech. Takový přístup samozřejmě povzbuzuje k vyšší návštěvZdeněk Psotkanosti a atraktivnosti fotbalových utkání, jak to ukazuje příklad způsobu moderní hry FC Viktoria Plzeň a Sigmy Olomouc a jejich fotbalových trenérů. Pak ale asi nebude  náhoda, že v takovém pojetí fotbalové hry se přece jen poněkud omezují negativní vlivy tzv. zákulisí. Jistě také nebude náhoda, že oba úspěšní hlavní trenéři těchto tzv. regionálních fotbalových klubů, které jsou na špici letošní Gambrinus ligy  - Pavel Vrba a Zdeněk Psotka – začali svoji trenérskou kariéru u mládežnických týmů a nikdy se netajili tím, že se učili, a chtějí se i nadále s pokorou učit, od těch nejlepších trenérů z domova i ze světa.


Lze si tedy jen přát, aby právě pro takové talentované, ambiciózní, pracovité, odvážné a kreativní fotbalové trenéry, kouče a manažery byly zmiňované expertní analýzy z MS (a podobně analýzy z dalších soutěží vrcholové fotbalu) nejen odbornými informacemi v rámci povinných vzdělávacích a doškolovacích kursů, ale především oním potřebným a užitečným zdrojem k nové inspiraci pro jejich vlastní trenérsko-koučovko-manažerské inovace a další profesní a týmové zlepšování.


Souhrnně řečeno, nám všem by mělo jít také o to, aby všechny expertní analýzy z MS a podobných akcí sloužily všem fotbalovým trenérům k nové motivaci trpělivě učit, a také v praxi naučit (!), vedené hráče a celé fotbalové týmy novým moderním poznatkům, dovednostem a schopnostem, které fotbaloví odborníci a všichni fanoušci tak moc obdivují opravdu jen u těch nejlepších a nejslavnějších fotbalových hráčů a trenérů na těch největších a nejvýznamnějších fotbalových soutěžích.

 

 

 

Dr. Ladislav Valášek, viceprezident UČFT

Komentáře
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz