Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Holandská vize očima Američana

5. TMK

Obsah
5. TMK
Technika
Myšlení
Komunikace
-všechny strany

„Abys mohl hrát fotbal, musíš mít TMK.“ Coaching Soccer

Za zkratkou TMK(Technika, Myšlení, Komunikace) se skrývá jedno ze základních východisek Holandské vize. Hlavní myšlenkou je, že i když jsou to 3 oddělitelné elementy, je třeba je učit společně, protože prakticky oddělitelné nejsou. Ber tedy TMK jako jedno slovo, jeden pojem.

Trénování driblingu pro dribling nebo přihrávky pro přihrávání je špatná cesta. Cílem driblování nebo přihrávky je přece obejití protihráče či udržení míče ve své moci. Bez reálného praktického fotbalového cíle nemá technika význam. Jestliže cílem našeho snažení není skutečná fotbalová situace, pak je to mrhání času.

Technika je často brána jako klíč k úspěchu ve fotbale. Média vždy vyzdvihují krásné individuální akce, které rozhodly zápas. Tyto okamžiky si skutečně každý zapamatuje a jsou centrem pozornosti. To je dále zdůrazňováno všemi možnými DVD, videokazetami, tréninkovými postupy, fotbalovými klinikami a programy, které propagují techniku jako cestu k mistrovství. Naučte se těchto 20 fint a budete hvězda.

Technika je velmi důležitá, ale nesmí být izolovaná od vlastní hry. Hráč s nejlepší technikou na světě není nic platný, pokud není ve správný okamžik na správném místě. Takový hráč nic neudělá, nikdy svou techniku nevyužije. Naopak nejhorší technik je něco platný, když je na správném místě. Lepší něco než nic.

Už v nejmladších kategoriích bychom měli pracovat na M a K. Je pravda, že pro děti je největší problém míč a zvládnutí techniky je klíčová otázka. Zabudujme však od počátku do našich tréninkových plánů jednoduché nápady jak pracovat na M a K.

Když se stane cílem našeho trénování opravdu fotbal, děti budou moci svobodně experimentovat s jejich TMK. Pokud jsou schopny splnit úkol v rámci daných pravidel, není důležité jak toho dosáhnou. Jak rostou přirozeně jejich kondiční předpoklady, budou potřebovat vyšší a vyšší kvalitu TMK. Získávání této kvality je předmětem vlastní hry. Limitujícími faktory dětí jsou motivace a vlohy. Sami se rozhodují jak budou řešit fotbalové problémy. Ti, kteří se chtějí dostat na vyšší úroveň, budou mít dostatek vnitřní motivace pro zdokonalování se. Ti, kteří nechtějí nasednout na vlak dalšího rozvoje, zůstanou ve stanici. To ulehčí situaci obě stranám, trenérovi i dítěti.

 

Schopný hráč je schopen provést dobré rozhodnutí. Neschopní hráči nejsou schopni udělat dobré rozhodnutí či jej provést. To je to spojení T, M a K, které nás vede k cíli.


Technika

"Technika je vždy v úzkem vztahu s cílem hry." Coaching Soccer

O technice už toho bylo řečeno tolik, že se zde dotkneme jen heslovitě jejích základních postřehů.

Úder, kop do míče

Sem řadíme hlavičkování, přihrávání a střelbu. Při provádění analýzy těchto činností se je třeba zaměřit na 3 základní momenty:

Postoj

Hráč se může pohybovat k míči nebo míč ke hráči. To znamená zvažovat vzdálenost, čas na přípravu, úhel a výšku míče vzhledem k hráčově poloze v momentě kontaktu s míčem. Každá situace je jiná, nicméně existují obecné principy, které pomohou zvládnou každou situaci. Důležité je postavení stojné nohy, což je součástí postoje.

Kontakt

To je umění dotknout se míče malou částí těla v ten pravý okamžik. Celé je to většinou komplikované pohybem a soupeřem. Pokud zaujmu špatný postoj, těžko mohu provést kvalitní kontakt s míčem.

Dotažení švihu

Velký problém pro většinu dětí. Spousta pokusů o kop do míče končí zamotanýma nohama, zkříženýma nohama, pouhým píchnutím do míče atd. Dotažení pohybu musí být vnímáno jako součást celého procesu kopu. Kopu jakoby skrze míč ne do míče.

Zpracování

Opět 3 elementy:

Dráha letu míče

Dostat se do dráhy míče. Nemůžeš jej ovládat, když probíhá kolem tebe.

Část těla

Vyber část těla, kterou použiješ pro zpracování a vystav ji míči.

Cit

Jako když chytáš vejce a nechceš ho rozbít. Ztlumit míč zpětným pohybem.

Vedení

Jsou 4 základní činnosti respektive situace, které je třeba zvládnout respektive brát na zřetel. Nejlepší způsob jak se tomu učit jsou hry malých forem ( 2v2 ). Hra nabízí okamžitou zpětnou vazbu jak na tom hráč je.

Míč pod kontrolou

Míč musím mít tak blízko, abych o něj nepřišel, mohl ho kontrolovat. Někde ve středu hřiště, kde je dostatečný prostor, mohu pustit míč dále od nohy. Ve velkém vápně bude muset být kontrola míče těsnější.

Změna směru

Doprava, doleva, dopředu, dozadu. Přímý postup s míčem bývá pro obranu snadné sousto.

Změna tempa

Rychle, pomalu, zrychlit, zpomalit. Podobně jako změna směru působí obraně problémy.

Finty

Nepřeberné množství videí nám je ukazují. Předpokladem pro jejich zvládnutí jsou první tři elementy.

Jak měřit, diagnostikovat pokroky v technice

Rozdělíme to na pět oblastí, aspektů:

Prostor,rozsah

Máme na mysli plošně-časový. Hráč, který je schopen přihrát na 30 metrů je jistě pokročilejší než ten, který zvládne přihrávku jen na 15 metrů. Složitější je zvládnout vedení míče v přehuštěném prostoru velkého vápna než vést míč uprostřed hřiště nikým nenapadán.

Rejstřík dovedností

Hráč, který dokáže kopnout pouze placírkou pravé nohy na tom jistě není tak dobře jako ten, který zvládne kop oběma nohama placírkou, vnitřním i vnějším nártem.

Přesnost

Jestliže hráč trefí desetník na 30 metrů, bude to s jeho technikou v pořádku.

Úspornost

Pohyb je ekonomický, žádná zbytečná námaha, úpornost a úsilí. Vše vypadá lehce a samozřejmě.

Rychlost

Největší překážkou či změnou při přechodu hráče do vyšší soutěže bývá tempo jakým se odvíjí celá hra. Není tím tedy míněna běžecká rychlost, ale veškeré dění na hřišti. To vyžaduje vyšší kvalitu u všech výše diskutovaných věcí ( kop, zpracování, vedení ).

Timing a držení těla

Správné načasování, i když více patří do taktiky, hraje klíčovou roli při používání techniky. Přihrávka uskutečněná příliš brzo či pozdě je špatná přihrávka. Krásné vedení míče provedené v nevhodný okamžik neobelstí obránce. Hry malých forem věrně napodobují reálný fotbal, drilová cvičení nikoliv.

Nakonec se podívejme na hráčovo tělo. Porovnej dobrého hráče s horším. Lepší hráč většinou působí ladněji, stylověji, nestojí ho to tolik úsilí. Ovládat hru totiž znamená ovládat míč, ovládat míč znamená ovládat svoje tělo.


Myšlení

„Dříve se jsme byli zvyklí přizpůsobovat hráče taktice, mělo by to být však spíše naopak.“ Barry Hulshoff

Taktika se zabývá tvary, vzdálenostmi, úhly, funkcemi, formacemi, styly atd. Je alfou omegou předzápasových porad, poločasových úprav a pozápasových analýz. Často je prezentována jako soubor vzorců či principů vlastní hry. Může být vnímána jako prostě to, co budeme na hřišti dělat.

Myšlení je trochu něco jiného. Je to více o účinku, který má taktika na hru. To znamená porozumění benefitům a limitům, které vyplývají z taktických rozhodnutí. „Jestliže hraješ do šířky, obránce si musí vybrat mezi osobním bráněním a vykrýváním prostoru. Jestliže vykrývá střed, můžeš dostat přihrávku. Jestliže obsazuje tebe, může tvůj spoluhráč postupovat s míčem uvolněným prostorem.“ Hra do šířky je taktický koncept, jehož účelem je vytváření prostoru. Uvědomění si dilematu, které obránce prožívá, to je příkladem myšlení. Příliš často je hráčům řečeno co mají dělat bez vysvětlení proč. Nikdy tak neocení a nepochopí přínos dané taktické činnosti. To rezultuje v hráče-robota a klišovité chápání fotbalových problémů a situací.

Příklad

Během tréninku zastav hru a zeptej se hráče, proč provedl právě takovou přihrávku. Možné odpovědi jsou: 1) "nevím" 2) "hráč byl volný". Jestliže odpoví způsobem 1, je to problém. Pokud odpoví 2, co to znamená, že je volný ? Dodatečná otázka ukáže, jak hluboké je porozumění – myšlení. Být volný nemusí být dostatečným důvodem pro přihrávku. Proč byl hráč volný ? Neměl míč ? Je to dostatečný důvod pro přihrávku ? Teď míč má, je to pro tým lepší situace, jaký profit z toho má tým ? Jak taková přihrávka pomohla úsilí celého týmu vyhrát zápas ? Takže lepší odpověď by mohla být: „Byl jsem pod tlakem soupeře a chtěl jsem udržet míč pod kontrolou našeho týmu.“ nebo „Spoluhráč byl lépe postaven, takže měl lepší přehled o situaci na hřišti a mohl tedy učinit lepší rozhodnutí pro další průběh hry.“

Myšlení zahrnuje vyhodnocování situací a vystihnutí vhodného okamžiku. Je to uvědomění si spoluhráčových či soupeřových předností a slabin, je to schopnost zvolit správné řešení v kontextu týmu. Když hráči chápou problémy komplexněji a umí je tak řešit, můžeme tvrdit, že mají myšlení.

Je to i věc předvídavosti. Co se stane když, co udělá jestliže, jak bude reagovat když a tak dále. To je jedna z důležitých vlastností velkých hráčů, umění číst hru, být o dva kroky napřed. Předvídat se dá podle spousty indicií, okolností. Proto je lepší se hráčů ptát a společně hledat odpovědi, než pouze předkládat informace. Otázkou provokujeme hráče přemýšlet, hledat řešení. Předložená fakta hráč pouze pasivně přijímá a může nebo nemusí o nich přemýšlet.

Mladí hráči mohou být vychováváni tak, že je rozdíl mezi možným a pravděpodobným. Problém ovšem bude v tom, že nejsou zralí posoudit velikost pravděpodobnosti. Jejich odpovědi a myšlení mají tendenci zjednodušovat. Hráč si může myslet, že vzít míč, projít celým hřištěm a dát gól je dobré řešení, protože se mu to jednou povedlo. Zapomene, že 55x se mu to nepovedlo. Takže možné to je, ale pravděpodobné příliš ne.

Vyučování taktice bez myšlení je jako učit někoho řídit auto bez vysvětlení a pochopení toho, že se tak vyhneme kolizím a bouračkám. Trénování s pochopením učí hráče přirozenou cestou taktickým a technickým dovednostem, ale opačným směrem to platit nemusí. Když hráč pochopí, proč je třeba hledat lepší způsoby řešení a sám je hledá, je na dobré cestě.


Komunikace

„V tomto kontextu je komunikací míněno vzájemné se ovlivňování mezi hráči i všemi dalšími prvky zúčastňující se hry.“ Coaching Soccer

Komunikace je často interpretována jako „mluvení na hřišti“. Pokřiky jako „čas“, „za tebou“,“přihraj“ jsou brány jako důkazy toho, že tým dosáhl vysoké úrovně komunikace. Je to však pouze část problematiky, i když důležitá. Efektivní komunikace zahrnuje mnohem více. Co tedy ?

Samozřejmě je to komunikace se spoluhráči či protihráči ( verbální, neverbální ), dále pak kontakt s míčem ( rychlý, vysoký . . . ), hřiště ( rovné, hrbolaté, mokré, suché ), fanoušci ( jásající, nadávající ), funkcionáři, pořadatelé, trenér atd. V našem pojetí tedy komunikace zahrnuje vnímání celého okolí.

Z výše uvedeného je zřejmé, jak úzce souvisí myšlení s komunikací. Jaký vliv má povrch hřiště na hru ? Jak reagovat na vítr a slunce ? Jestliže soupeř hraje se třemi obránci, jak budou hrát naši útočníci ? Myšlení bez komunikace je jako hudební skupina, jejíž členové hrají každý podle jiných not. Každý hraje brilantně, ale každý je jinak naladěn.

Dobrá komunikace začíná tím, že každý je srozuměn s týmovým plánem a jedná podle něj. Každému musí být jasné jeho úkoly. Často tomu tak není a tak dochází k nedorozuměním.

Příklad

Při hře 4v4 stoper vyhrál souboj a vyváží míč. Co udělají 2 krajní záložníci ? Jestliže budou postupovat dopředu před stoperem, zahustí tak prostor a dostanou stopera do problémů. Jestliže stoper přijde o míč, kdo zastaví proti útok ? Je to okamžik, kdy se záložník ptá sám sebe co udělat ? Odpověď je částečně závislá na chování druhého záložníka. Jestliže je plán nechat stopera kombinovat s útočným hrotem, oba záložníci zůstanou za míčem. Jestliže má jeden ze záložníků doplňovat útok, ale není zrovna v pozici, aby to mohl splnit, co udělá druhý záložník ? Takové situace se stávají tak často, že je nejde příhlížet. Není však dostatek času, aby trenér či hráč zakřičel potřebné instrukce. Komunikace je založena na čtení a analyzování průběhu hry a chování se podle toho. Vše zarámováno plánem.

 

Další věc je použitý slovník. Hra do šířky může pro někoho znamenat 10 m od postranní čáry, pro jiného až k postranní čáře. Mít jasno ve významu termínů a instrukcí je důležité pro obě strany. Hráči nemusí neustále objevovat Ameriku.

Efektivní komunikace není jen „mluvení na hřišti“. Je to faktor, který může z týmu vytvořit skutečný tým, který bude více než jen skupina jednotlivců.

 

 

Komentáře
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz