Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Kondice

Základné symptómy kondičnej prípravy 2

Obsah
Základné symptómy kondičnej prípravy 2
GREEN ZONE Zelená zóna
RED ZONE Červená zóna
Herný tréning vytrvalosti podľa Shada Forsytha
Zdroje
-všechny strany

Avizovaná praktická část moderních přístupů kondiční přípravy fotbalisty.

 

 

 

Niektoré konkrétne príklady rozvoja futbalovej vytrvalosti striedavým (intermitentným) zaťažením

Krátkointervalová metóda 10 na 10

Metóda využíva krátkotrvajúce zaťaženie do 10s s  rovnakým intervalom odpočinku.  Hráči v dvoch skupinách vo vzdialenosti 50m od seba. Na povel vybieha prvá skupina ktorá musí prebehnúť 50m za 10 s, po dobehnutí na signál vybieha druhá skupina a beží v opačnom smere na miesto prvej skupiny. Kývadlový spôsob behu nám zaručuje pravidelné striedanie 10s intervalov zaťaženia a odpočinku. Začíname s objemom 30 – 40 úsekov s intervalom 10s. Počet postupne zvyšujeme až na 80 –90 úsekov s celkovým trvaním od 15 do 30 minút. (15x = 5min., 30x =10min., 45x = 15min., 60x = 20min., 75x = 25min., 90x = 30min., - individuálne treba zvoliť variant minutáže behov! )


Intenzitu behu nemeníme, zaťaženie zvyšujeme len počtom úsekov. Vnútornú odozvu kontrolujeme na hráčoch pomocou športtesterov. Po 5 -6 minútach sa dosahuje SF okolo 180 tep./min. , v ďalšej časti zaťaženia sa pri správne odhadnutej intenzite udržiava na približne rovnakej úrovni.

 

Tento typ zaťaženia používame 2 -3 krát v intenzívnom mikrocykle prípravného obdobia. Pracujeme aj v skupinách podľa dispozícií hráčov. Napríklad prvá skupina  prekonáva 50m za 10s a druhá výkonnejšia za 9s.

 

Teoretické východiská účinnosti tejto metódy sa zakladajú na predpoklade, že pri takomto spôsobe zaťažovania na jeho začiatku aktivujeme anaeróbne a laktátové zdroje energie, bez výraznej aktivácie anaeróbnej glikolýzy. Obnova ATP a CP sa deje v krátkej fáze zotavenia pomocou aeróbnej fosforilácie. Zaťaženie si tým uchováva prevážne aeróbny charakter pri relatívne vysokej intenzite pohybovej činnosti a dlhom trvaní až 30 minút a pri ustálenej vysokej srdcovej frekvencii. Okrem vysokej priemernej intenzity je výhodou aj neustále akcelerovanie a decelerovanie, čo výrazne pripomína futbalovú hru. Zlepšuje sa i svalovo - šľachový pružinový systém a zapájanie aj rýchlych svalových vlákien.

 

Podľa Hamara (1996) sa po aeróbnom zaťažení súvislého, neprerušovaného charakteru zlepšuje aktivita enzýmov aeróbneho metabolizmu iba v pomalých (SG) vláknach, kým  po intermitentnom krátkointervalovom zaťažení 10 na 10s aj v rýchlych (FO) oxidatívnych vláknach.

 

Obmeny
Táto metóda sa dá v určitej obmene uplatňovať i s loptou, kde je kladený dôraz na rýchle  a frekvenčné vedenie lopty, alebo individálny prístup pre krajných obrancov a stredových hráčov, kde je vzdialenosť predĺžená na70m za 14 - 15s. (15minút je 30x prebehnutie tejto vzdialenosti pri intervale 15s beh a 15s oddych).
 

 

Metóda 10m za 10s

Podobnou metódou, ale výrazne anaeróbneho charakteru je metóda 10m za 10s. Kde obdobne dve skupiny hráčov kývadlovým spôsobom prekonávajú 10m vzdialenosť za 10s. Počet prebehnutí je asi 4x, čo je vzdialenosť 40m. Počet opakovaní minimálne 3x.  Počet sérií je daný vykonnosťou jednotlivých hráčov. Rozdiel je v tom, že nebežíme súvisle 40m úseky, ale lokomócia je výrazne zastúpená  prvkami zaseknutia a vyrazenia, čo nás opäť približuje k samotnej hre. 

 

Táto metóda sa využíva najmä na rozvoj anaerobných schopností prevážne laktátového, alebo zmiešaného laktátovo – kreatínfosfátového režimu, čo je dané intervalom odpočinku medzi sériami a počtom opakovaní v jednotlivých sériách.

 

 

Metóda 4x4m na 4

Výrazne špecifickou a anaeróbnou metódou je metóda 4x4m na 4, ktorej základom je štvorec 4x4m v ktorom hráč s loptou i bez lopty vykonáva hraničnou rýchlosťou s častými zmenami smeru a pod tlakom ovládania lopty rôzne cvičenia technického charakteru. Počet prebehnutí je 4x, počet opakovaní je 4x a počet sérií je minimálne 4x. Doba odpočinku medzi sériami je vo všeobecnosti daná SF, kde sa dostávame na hranicu okolo 120 tep./min.(neúplné zotavenie, podobné samotnej hre). Odpočinok je aktívny  - práca s loptou, pocit lopty.

 


Komentáře
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz