Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Kniha futbalu

Kniha futbalu 1 - Strana 2

Obsah
Kniha futbalu 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
-všechny strany

 

KOORDINAČNÉ CVIČENIE KRÍŽ – TYP PRIAMY

KROKY
VEDENIE LOPTY V SLALOME
VARIANT A – KROK 1

- vedenie lopty v slalome + obrat s loptou
- změna smeru pohybu hráčov (výmena dráh)

- súťaž skupín (počet skupín je podĺa počtu hráčov)

- hráči na určenom mieste vbiehajú do slalomu (čierni hráči sprava a žltí zĺava), po posunutí si lopty spodnou časťou kopačiek a - otočení sa o 360 stupňov nad ňou, pokračujú zrýchleným behom do cieĺa …

 

VEDENIE LOPTY V SLALOME
VARIANT A – KROK 2

- vedenie lopty v slalome do stredu a von + obrat s loptou + cieĺová rovinka
- zmena smeru pohybu hračov
- súťaž jednotlivcov a skupín
- čierni aj žltí hráči na určenom mieste vbiehajú sprava do slalomu, smerom do stredu kríža, nasleduje posun lopty spodnou časťou kopačiek a otočenie sa o 360 stupňov nad ňou, slalom zľava smerom von a zrýchlený beh do cieĺa
- hráči sa po dobehnutí do cieĺa zaradí do druhých skupín

 

VEDENIE LOPTY V SLALOME
VARIANT A – KROK 3

- vedenie lopty v slalome do stredu a von + obraty s loptou
- změna smeru pohybu hráčov (v smere hodinových ručičiek hráči vbiehajú do stredu kríža zĺava a vybiehajú sprava)
- súťaž jednotlivcov a dvojic
- hráči na určenom mieste vbiehajú do slalomu, smerom do stredu kríža, následuje posun lopty spodnou časťou kopačiek a otočenie sa o 360 stupňov nad ňou, potom hráči pokračujú na ďalšie rameno smerom von, vždy zĺava
- hráči končia v skupine, v ktorej začínali …

 

Vysvětlivky

 


Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz