Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Kniha futbalu

Kniha futbalu 1 - Strana 3

Obsah
Kniha futbalu 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
-všechny strany

 

KOORDINAČNÉ CVIČENIE KRÍŽ – TYP PRIAMY

VEDENIE LOPTY V SLALOME A V OSMIČKOVOM SLALOME

 

VARIANT B
- vedenie lopty v slalome + osmičkový slalom
- změna smeru pohybu hráčov
- súťaž jednotlivcov a skupín
- hráči na určenom mieste vbiehajú slalomom smerom do stredu kríža, po posunutí si lopty spodnou časťou kopačiek a otočení sa o 360 stupňov nad ňou, pokračujú smerom von vždy zĺava, hráči medzi ramenami absolvojují osmičkový slalom a v druhej časti sa všetko opakuje – slalom do stredu, obrat s loptou, slalom von a osmičkový slalom …

 

VEDENIE LOPTY V SLALOME A V ČLNKOVÉM BEHU
VARIANT C
- vedenie lopty v slalome + člnkový beh
- změna smeru pohybu hráčov
- súťaž jednotlivcov a skupín
- hráči A na uerčenom mieste vbiehajú slalomom do stredu kríža, po posunutí si lopty spodnou časťou kopačiek a otočením sa o 360 stupňov nad ňou, pokračujú smerom von vždy zĺava, hráči medzi ramenami absolvujú člnkový beh a vdruhej časti sa všetko opakuje – slalom do stredu, obrat s loptou, slalom von a člnkový beh …
- hráči B absolvujú tú istú dráhu jako hráči A, len začínajú člnkovým behom medzi ramenami …

 

VEDENIE LOPTY V SLALOME S KOORDINAČNÝMI CVIČENIAMI
VARIANT D
- vedenie lopty v slalome + koordinačné cvičenia
- změna smeru pohybu hráčov
- súťaž jednotlivcov a dvojic
- hráči na určenom mieste vbiehajú slalomom smerom do stredu kríža, po posunutí si lopty spodnou časťou kopačiek a otočení sa o 360 stupňov nad ňou, pokračujú smerom von vždy zĺava, hráči medzi ramenami absovujú koordinačné cvičenia, v druhej časti sa všetko opakuje – slalom do stredu, obrat s loptou, slalom von a koordinačné cvičenia …
- hráči končia v skupině, v ktorej začínali …

Vysvětlivky

 


Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz