Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Kniha futbalu

Kniha futbalu 1

Obsah
Kniha futbalu 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
-všechny strany

Originální pohled na fotbalový trénink slovenských autorů Juliána Kaničára, Zdena Jurka a Miroslava Nemece. Cvičení zkonstruovaná na základě sestavení a vyřešení matematického modelu hry zvané fotbal. Autoři předkládájí hlavně výsledky svého opravdu originálního přístupu. Matematicko-teoretická východiska jsou jen naznačena a nakonec nemusí trenéra až tak zajímat. Pro praxi jsou podstatná vlastní cvičení, kterých najdete v této knize dostatek. 


ÚVOD

 

Kniha futbalu obsahuje novú generaciu cvičení a hier. Vyriešili sme kód Leonarda da Vinciho a vytvorili ťažiskové vety. Použitím niektorých matematických vzťahov sme vypočítali rozmery a vzájomné pomery ploch cvičení a hier, ktoré sú hranicami při zmenách reakčnej rýchlosti, při fyzických aj psychických stresoch. Pohyb hráčov v cvičeniach a hrách je smerom do ťažiska a opačně. Tým, že hráči majú častú zmenu smeru pohybu, prenášajú ťažisko organizmu a chtiac-nechtiac zapájajú do činnosti obe nohy, aj mozgové hemisféry. Hráči sa veĺmi často dostávajú do vzájomných súbojov (napr. při cvičení formula), zdokonaľovajú ťažiskovú stabilitu, tvrdosť, silu aj odolnosť voči bolesti. Cvičenia a hry sú vytvorené tak, aby veĺa naučili a zároveň pobavili. Pritom si nikto z hráčov neuvedomuje, aké je zaťaženie skutočné velké (skryté zaťaženie) a postupom času sme cieĺavedome pridávali zložitejšie podmienky do cvičení a hier. K reťazcu herných činností jednotlivca s loptou patrai aj koordinačné cvičenia, člnkové běhy alebo osmičkové slalomy. Spočiatku nácvikom, nekskor zdokonalením tréningového procesu napr. Súťažnou formou, sa prirodzeným sposobom zvyšovala intenzita a dynamika prípravných cvičení. Herné cvičenia a prípravné hry fungujú najma na princípoch ťažiskových viet.  Ťažisko útočiacich hráčov, ťažisko brániacich hráčov (ťažisko útoku, ťažisko obrany) a tiež vztahy medzi nimi, sú základom učenie ovladať časopriestor a udržať loptu, zároveň aj pripraviť výhodné pozície pre ďalšie ťažiskové riešenia herných situácií. Toto učenie začína při troch základných herných cvičeniach a hrách drak, malý a veĺký Leonardo. Takto pripravené cvičenia a hry sú pre všetkých hráčov nenahraditelné svojou pevnou kontinuitou a nadvaznosťou na seba, aj medzi jednotlivými variantmi alebo fázami. Nájdeme tu moderné vazby základných prípravných cvičení so zložitějšími koordinačnými cvičeniami, technické majstrovstvo s loptou a progresívne hravé formy, smerom k hernej kvalite taktickej vyspelosti. Je veĺmi doležité, že sme dokázali integrovať fyzickú náročnosť s psychickou pohodou, chlapci sa nesmierně tešili na ďalšie tréningy a zápasy. Herná príprava neprebiehala len v prípravnom období, ale pokračovala aj v hlavnom období. Pripravili sme cvičenia a hra, ktoré si získajú sympatie a pozornosť trenérov mládeže, hráčov, futbalových odborníkov a širokej verejnosti.


 


 

KOORDINAČNÉ CVIČENIE KRÍŽ – TYP PRIAMY

KROKY
VEDENIE LOPTY V SLALOME
VARIANT A – KROK 1

- vedenie lopty v slalome + obrat s loptou
- změna smeru pohybu hráčov (výmena dráh)

- súťaž skupín (počet skupín je podĺa počtu hráčov)

- hráči na určenom mieste vbiehajú do slalomu (čierni hráči sprava a žltí zĺava), po posunutí si lopty spodnou časťou kopačiek a - otočení sa o 360 stupňov nad ňou, pokračujú zrýchleným behom do cieĺa …

 

VEDENIE LOPTY V SLALOME
VARIANT A – KROK 2

- vedenie lopty v slalome do stredu a von + obrat s loptou + cieĺová rovinka
- zmena smeru pohybu hračov
- súťaž jednotlivcov a skupín
- čierni aj žltí hráči na určenom mieste vbiehajú sprava do slalomu, smerom do stredu kríža, nasleduje posun lopty spodnou časťou kopačiek a otočenie sa o 360 stupňov nad ňou, slalom zľava smerom von a zrýchlený beh do cieĺa
- hráči sa po dobehnutí do cieĺa zaradí do druhých skupín

 

VEDENIE LOPTY V SLALOME
VARIANT A – KROK 3

- vedenie lopty v slalome do stredu a von + obraty s loptou
- změna smeru pohybu hráčov (v smere hodinových ručičiek hráči vbiehajú do stredu kríža zĺava a vybiehajú sprava)
- súťaž jednotlivcov a dvojic
- hráči na určenom mieste vbiehajú do slalomu, smerom do stredu kríža, následuje posun lopty spodnou časťou kopačiek a otočenie sa o 360 stupňov nad ňou, potom hráči pokračujú na ďalšie rameno smerom von, vždy zĺava
- hráči končia v skupine, v ktorej začínali …

 

Vysvětlivky

 


 

KOORDINAČNÉ CVIČENIE KRÍŽ – TYP PRIAMY

VEDENIE LOPTY V SLALOME A V OSMIČKOVOM SLALOME

 

VARIANT B
- vedenie lopty v slalome + osmičkový slalom
- změna smeru pohybu hráčov
- súťaž jednotlivcov a skupín
- hráči na určenom mieste vbiehajú slalomom smerom do stredu kríža, po posunutí si lopty spodnou časťou kopačiek a otočení sa o 360 stupňov nad ňou, pokračujú smerom von vždy zĺava, hráči medzi ramenami absolvojují osmičkový slalom a v druhej časti sa všetko opakuje – slalom do stredu, obrat s loptou, slalom von a osmičkový slalom …

 

VEDENIE LOPTY V SLALOME A V ČLNKOVÉM BEHU
VARIANT C
- vedenie lopty v slalome + člnkový beh
- změna smeru pohybu hráčov
- súťaž jednotlivcov a skupín
- hráči A na uerčenom mieste vbiehajú slalomom do stredu kríža, po posunutí si lopty spodnou časťou kopačiek a otočením sa o 360 stupňov nad ňou, pokračujú smerom von vždy zĺava, hráči medzi ramenami absolvujú člnkový beh a vdruhej časti sa všetko opakuje – slalom do stredu, obrat s loptou, slalom von a člnkový beh …
- hráči B absolvujú tú istú dráhu jako hráči A, len začínajú člnkovým behom medzi ramenami …

 

VEDENIE LOPTY V SLALOME S KOORDINAČNÝMI CVIČENIAMI
VARIANT D
- vedenie lopty v slalome + koordinačné cvičenia
- změna smeru pohybu hráčov
- súťaž jednotlivcov a dvojic
- hráči na určenom mieste vbiehajú slalomom smerom do stredu kríža, po posunutí si lopty spodnou časťou kopačiek a otočení sa o 360 stupňov nad ňou, pokračujú smerom von vždy zĺava, hráči medzi ramenami absovujú koordinačné cvičenia, v druhej časti sa všetko opakuje – slalom do stredu, obrat s loptou, slalom von a koordinačné cvičenia …
- hráči končia v skupině, v ktorej začínali …

Vysvětlivky

 


 

KOORDINAČNÉ CVIČENIE KRÍŽ – TYP PARALELNÝ

VEDENIE LOPTY V SLALOME S KOORDINAČNÝMI CVIČENIAMI

 

VARIANTA A – KROK 1
- vedenie lopty v slalome s koordinačnými cvičeniami
- změna smeru pohybu hráčov (výmena dráh)
- súťaž jednotlivcov a skupín
- hráči A absolvujú bipolárny slalom a 2 polobraty vĺavo, hráči B si zastavia loptu a absolvujú 4 po sebe idúce koordinačné cvičenia: KOTÚĹ VPRED + ĹAH NA BRUCHO + VÝSKOK + KOTÚĹ VZAD, loptu prevezmú a pokračujú zrýchleným behom s 2 polobratmi do cieĺa …

 

VEDENIE LOPTY V SLALOME S KOORDINAČNÝMI CVIČENIAMI
VARIANTA A – KROK 2
- vedenie lopty v slalome s koordinačnými cvičeniami
- změna smeru pohybu hráčov
- súťaž jednotlivcov a skupín
- žltí hráči A absolvujú bipolárny slalom a následne vbiehajú sprava do stredu kríža, následuje posun lopty spodnou časťou kopačiek a otočenie sa o 360 stupňov nad ňou, vybehnutie smerom von zĺava – čierni hráči B absovujú 4 koordinačné cvičenia a potom bežia jako hráči zo skupiny A
- hráči sa zaradia po dobehnutí do cieĺa  do druhých skupín …

 

VEDENIE LOPTY V SLALOME S KOORDINAČNÝMI CVIČENIAMI
VARIANTA A – KROK 3
- vedenie lopty v slalome s koordinačnými cvičeniami
- změna smeru pohybu hráčov (aj v smere hod. ručičiek)
- súťaž jednotlivcov a skupín
- žltí hráči A začínajú cvičenie bipolárnym slalomom a čierni hráči B koordinačnými cvičeniami ako v kroku 1 a 2 …
- potom vbiehajú vo vzájomnom súboji smerom do stredu kríža sprava, nasleduje posun lopty spodnou časťou kopačiek a otočenie sa o 360 stupňov nad ňou, ďalej pokračujú smerom von z kríža zĺava – v druhej časti si hráči vymenia úlohy, žltí absolvujú koordinačné cvičenia a čierny bipolárny slalom …

 

Vysvětlivky

 

 

 

Ukázky z knihy jsou vystaveny s laskavým souhlasem autorů. Celou knihu si můžete u nás objednat zde.

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz