Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Kniha futbalu

Kniha futbalu 1

Obsah
Kniha futbalu 1
Strana 2
Strana 3
Strana 4
-všechny strany

Originální pohled na fotbalový trénink slovenských autorů Juliána Kaničára, Zdena Jurka a Miroslava Nemece. Cvičení zkonstruovaná na základě sestavení a vyřešení matematického modelu hry zvané fotbal. Autoři předkládájí hlavně výsledky svého opravdu originálního přístupu. Matematicko-teoretická východiska jsou jen naznačena a nakonec nemusí trenéra až tak zajímat. Pro praxi jsou podstatná vlastní cvičení, kterých najdete v této knize dostatek. 


ÚVOD

 

Kniha futbalu obsahuje novú generaciu cvičení a hier. Vyriešili sme kód Leonarda da Vinciho a vytvorili ťažiskové vety. Použitím niektorých matematických vzťahov sme vypočítali rozmery a vzájomné pomery ploch cvičení a hier, ktoré sú hranicami při zmenách reakčnej rýchlosti, při fyzických aj psychických stresoch. Pohyb hráčov v cvičeniach a hrách je smerom do ťažiska a opačně. Tým, že hráči majú častú zmenu smeru pohybu, prenášajú ťažisko organizmu a chtiac-nechtiac zapájajú do činnosti obe nohy, aj mozgové hemisféry. Hráči sa veĺmi často dostávajú do vzájomných súbojov (napr. při cvičení formula), zdokonaľovajú ťažiskovú stabilitu, tvrdosť, silu aj odolnosť voči bolesti. Cvičenia a hry sú vytvorené tak, aby veĺa naučili a zároveň pobavili. Pritom si nikto z hráčov neuvedomuje, aké je zaťaženie skutočné velké (skryté zaťaženie) a postupom času sme cieĺavedome pridávali zložitejšie podmienky do cvičení a hier. K reťazcu herných činností jednotlivca s loptou patrai aj koordinačné cvičenia, člnkové běhy alebo osmičkové slalomy. Spočiatku nácvikom, nekskor zdokonalením tréningového procesu napr. Súťažnou formou, sa prirodzeným sposobom zvyšovala intenzita a dynamika prípravných cvičení. Herné cvičenia a prípravné hry fungujú najma na princípoch ťažiskových viet.  Ťažisko útočiacich hráčov, ťažisko brániacich hráčov (ťažisko útoku, ťažisko obrany) a tiež vztahy medzi nimi, sú základom učenie ovladať časopriestor a udržať loptu, zároveň aj pripraviť výhodné pozície pre ďalšie ťažiskové riešenia herných situácií. Toto učenie začína při troch základných herných cvičeniach a hrách drak, malý a veĺký Leonardo. Takto pripravené cvičenia a hry sú pre všetkých hráčov nenahraditelné svojou pevnou kontinuitou a nadvaznosťou na seba, aj medzi jednotlivými variantmi alebo fázami. Nájdeme tu moderné vazby základných prípravných cvičení so zložitějšími koordinačnými cvičeniami, technické majstrovstvo s loptou a progresívne hravé formy, smerom k hernej kvalite taktickej vyspelosti. Je veĺmi doležité, že sme dokázali integrovať fyzickú náročnosť s psychickou pohodou, chlapci sa nesmierně tešili na ďalšie tréningy a zápasy. Herná príprava neprebiehala len v prípravnom období, ale pokračovala aj v hlavnom období. Pripravili sme cvičenia a hra, ktoré si získajú sympatie a pozornosť trenérov mládeže, hráčov, futbalových odborníkov a širokej verejnosti.


 


Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz