Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Kniha futbalu

Kniha futbalu 2 - Strana 2

Obsah
Kniha futbalu 2
Strana 2
Strana 3
Strana 4
-všechny strany

 

KOORDINAČNÉ CVIČENIE KRÍŽ – TYP PRIAMY

VEDENIE LOPTY VO VNÚTORNOM OSMIČKOVOM SLALOME S ČLNKOVÝM BEHOM
VARIANT B
-    1.SKUPINA ….. POHYB V SMERE HOD. RUČIČIEK
-    2.SKUPINA ….. POHYB V PROTISMERE HOD. RUČIČIEK
-    ak sú hráči v protismere hod. ručičiek začínajú zĺava …
-    hráči absolvujú prvý osmičkový slalom a vzapatí člnkový beh, potom druhý osmičkový slalom a člnkový beh, potom druhý osmičkový slalom a člnkový beh …
-    ďalší hráč štartuje keď predcházajúci absolvoval prvý osmičkový slalom
-    hráči končia v skupine, v ktorej začínali

 

 

 

 

VEDENIE LOPTY VO VNÚTORNOM OSMIČKOVOM SLALOME S KOORDINAČNÝMI CVIČENIAMI
VARIANT C
-    1.SKUPINA ….. POHYB V SMERE HOD. RUČIČIEK
-    2.SKUPINA ….. POHYB V PROTISMERE HOD. RUČIČIEK
-    ak sú hráči v protismere hod. ručičiek začínajú zĺava …
-    hráči absolvujú prvý osmičkový slalom (každý slalom začínajú sprava) a vzapatí koordinačné cvičenia (kotúĺ vpred, ĺah na brucho, výskok a kotúĺ vzad), loptu prevezmú na druhý osmičkový slalom …
-    ak sú hráči v protismere hod. ručičiek začínajú zĺava …
-    ďalší hráč štartuje keď predcházajúci hráč absolvoval prvý osmičkový slalom
-    hráči končia v skupině, v ktorej začínali

 

 

 

 

 

 

VEDENIE LOPTY VO VNÚTORNOM OSMIČKOVOM SLALOME
VARIANT D – TYP PARALELNÝ
-    1.SKUPINA ….. POHYB V SMERE HOD. RUČIČIEK
-    2.SKUPINA ….. POHYB V PROTISMERE HOD. RUČIČIEK
-    hráči zo skupín A a B absolvujú súčasně prvý osmičkový slalom (každý slalom začínajú sprava) a vzápatí ďalší …
-    ak sú hráči v protismere hod. ručičiek začínajú zĺava …
-    ďalší hráči štartujú, keď před nimi absolvovali prvý slalom
-    hráči končia v skupině, v ktorej začínali

 

 

 

 

 

 


Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz