Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Kniha futbalu

Kniha futbalu 2 - Strana 3

Obsah
Kniha futbalu 2
Strana 2
Strana 3
Strana 4
-všechny strany

 

SÚBOR HERNÝCH CVIČENÍ DRAK I + II + III

-    herné cvičenie drak má 3 fázy a každý fáza má 3 varianty, zo začiatku sa nacvičuje prvá a druhá fáza vo všetkých 3 variantoch …
-    tretia fáza je zložitá a k nácviku možeme pristúpiť až po zvládnutí prvej a druhej fázy …

DRAK I = 1.FÁZA … N/N-1 HRÁČOV … prevaha útočiacich hráčov nad bránicimi |  VARIANT A/ OHRANIČENÝ PRIESTOR                          
DRAK II = 2.FÁZA …N/N HRÁČOV …... rovnováha síl – malá forma futbalu          | VARIANT B/ NEOHRANIČENÝ PRIESTOR
DRAK III = 3.FÁZA …N-1/N HRÁČOV … prevaha brániacich hráčov nad útočiacimi | VARIANT C/ OHRANIČENÝ S BRÁNAMI

DRAK – trenér rozdelí družstvo na skupiny podĺa fázy a počtu hráčov na tréningu … napr. ak hrajú 1.fázu a je 17 hráčov, tak trenér vytvorí 3 skupiny s počtom hráčov 4 proti 3, 3 proti 2, a 3 proti 2. Pre všetky fázy (okrem variantu C) platia pravidlá:

1.    brániacim hráčom tréner rozdá rozlišovacie vesty, ktoré si prehodia cez krk

2.    útočiaci hráči hru začínajú a po strate lopty ju majú opať
3.    hráč, ktorý loptu stratí sa stáva brániacim hráčom a hráč, ktorý loptu získa sa stáva útočiacim hráčom
4.    útočiaci hráči majú dva dotyky s loptou, výnimka je v druhej a tretej fáze, keď majú hráči voĺný počet dotykov
5.    platí „prihraj a bež“, útočiaci hráč nesmie zostať stáť po prihrávke na mieste
6.    lopta nesmie stáť na mieste s výnimkou, ak hráč naznačuje klamlivé pohyby nad loptou (náznak strely …)
7.    útočiaci hráč, ktorý sa nezapája do hry, sa stáva brániacim hráčom
8.    ak útočiaci hráč sposobí problém svojou prihrávkou svojmu spolukráčovi („zašije ho“), sa stáva brániacim hráčom
9.    hráčov v skupinách vymieňajte – tvorte nové skupiny, tretia fáza sa nacvičuje až po zvládnutí prvej a druhej fázy!
10.    pro variante C v 2. fáze sa hrá podĺa pravidiel malého futbalu (z týchto bodov platí 5, 6 a 9), pri variante C v 1. a 3. fáze má početnú prevahu jedna skupina … napr. hrajú na 2 dotyky a druhá skupina má voĺný počet dotykov …

 

 

 

 


Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz