Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Kniha futbalu

Kniha futbalu 2

Obsah
Kniha futbalu 2
Strana 2
Strana 3
Strana 4
-všechny strany

Další ukázky z knihy slovenských autorů Juliána Kaničára, Zdena Jurka a Miroslava Nemece.

 

 

KOORDINAČNÉ CVIČENIE KRÍŽ – TYP PRIAMY

VEDENIE LOPTY VO VNÚTORNOM OSMIČKOVOM SLALOME
VARIANT A – KROK 1
-    vedenie lopty v osmičkovom slalome
-    SKUPINA A ….. POHYB V SMERE HOD. RUČIČIEK
-    SKUPINA B ….. POHYB V PROTISMERE HOD. RUČIČIEK
-    hráči A začínajú osmičkové slalomy vždy sprava …
-    hráči B začínajú osmičkové slalomy vždy zĺava …
-    ďalší hráč štartuje keď predcházajúci absolvoval prvý osmičkový slalom
-    hráči končí v skupine, v ktorej začínali …

 

 

 

VEDENIE LOPTY VO VNÚTORNOM OSMIČKOVOM SLALOME
VARIANT A – KROK 2
-    vedenie lopty v osmičkovom slalome
-    trenér vytvorí dve skupiny v dvoch cvičeniach:
1.    SKUPINA ….. POHYB V SMERE HOD. RUČIČIEK
2.    SKUPINA ….. POHYB V PROTISMERE HOD. RUČIČIEK
-    hráči absolvujú všetky osmičkové slalomy (každý slalom začínajú sprava, ak sú v smere hod. ručičiek)
-    ak sú hráči v protismere hod. ručičiek  začínajú zĺava …
-    ďalší hráč štartuje keď predcházajúci absolvoval prvý osmičkový slalom …
-    hrači končia v skupině, v ktorej začínali …

 

 

 

 

 

 

VEDENIE LOPTY VO VNÚTORNOM OSMIČKOVOM SLALOME
VARIANT A – KROK 3
-    vedenie lopty v osmičkovom slalome
-    změna smeru pohybu hráčov – hráči absolvujú okruh v smere aj v protismere hodinových ručičiek
-    hráči zo skupín A,B,C a D absolvujú všetky osmičkové slalomy (každý slalom začínajú sprava) …
-    ak sú hráči v protismere hod. ručičiek začínajú zĺava …
-    ďalší 4 hráči štartujú, keď predcházajúci absolvovali celý okruh …
-    hráči končia v skupině, v ktorej začínali …

 

 

 


 

KOORDINAČNÉ CVIČENIE KRÍŽ – TYP PRIAMY

VEDENIE LOPTY VO VNÚTORNOM OSMIČKOVOM SLALOME S ČLNKOVÝM BEHOM
VARIANT B
-    1.SKUPINA ….. POHYB V SMERE HOD. RUČIČIEK
-    2.SKUPINA ….. POHYB V PROTISMERE HOD. RUČIČIEK
-    ak sú hráči v protismere hod. ručičiek začínajú zĺava …
-    hráči absolvujú prvý osmičkový slalom a vzapatí člnkový beh, potom druhý osmičkový slalom a člnkový beh, potom druhý osmičkový slalom a člnkový beh …
-    ďalší hráč štartuje keď predcházajúci absolvoval prvý osmičkový slalom
-    hráči končia v skupine, v ktorej začínali

 

 

 

 

VEDENIE LOPTY VO VNÚTORNOM OSMIČKOVOM SLALOME S KOORDINAČNÝMI CVIČENIAMI
VARIANT C
-    1.SKUPINA ….. POHYB V SMERE HOD. RUČIČIEK
-    2.SKUPINA ….. POHYB V PROTISMERE HOD. RUČIČIEK
-    ak sú hráči v protismere hod. ručičiek začínajú zĺava …
-    hráči absolvujú prvý osmičkový slalom (každý slalom začínajú sprava) a vzapatí koordinačné cvičenia (kotúĺ vpred, ĺah na brucho, výskok a kotúĺ vzad), loptu prevezmú na druhý osmičkový slalom …
-    ak sú hráči v protismere hod. ručičiek začínajú zĺava …
-    ďalší hráč štartuje keď predcházajúci hráč absolvoval prvý osmičkový slalom
-    hráči končia v skupině, v ktorej začínali

 

 

 

 

 

 

VEDENIE LOPTY VO VNÚTORNOM OSMIČKOVOM SLALOME
VARIANT D – TYP PARALELNÝ
-    1.SKUPINA ….. POHYB V SMERE HOD. RUČIČIEK
-    2.SKUPINA ….. POHYB V PROTISMERE HOD. RUČIČIEK
-    hráči zo skupín A a B absolvujú súčasně prvý osmičkový slalom (každý slalom začínajú sprava) a vzápatí ďalší …
-    ak sú hráči v protismere hod. ručičiek začínajú zĺava …
-    ďalší hráči štartujú, keď před nimi absolvovali prvý slalom
-    hráči končia v skupině, v ktorej začínali

 

 

 

 

 

 


 

SÚBOR HERNÝCH CVIČENÍ DRAK I + II + III

-    herné cvičenie drak má 3 fázy a každý fáza má 3 varianty, zo začiatku sa nacvičuje prvá a druhá fáza vo všetkých 3 variantoch …
-    tretia fáza je zložitá a k nácviku možeme pristúpiť až po zvládnutí prvej a druhej fázy …

DRAK I = 1.FÁZA … N/N-1 HRÁČOV … prevaha útočiacich hráčov nad bránicimi |  VARIANT A/ OHRANIČENÝ PRIESTOR                          
DRAK II = 2.FÁZA …N/N HRÁČOV …... rovnováha síl – malá forma futbalu          | VARIANT B/ NEOHRANIČENÝ PRIESTOR
DRAK III = 3.FÁZA …N-1/N HRÁČOV … prevaha brániacich hráčov nad útočiacimi | VARIANT C/ OHRANIČENÝ S BRÁNAMI

DRAK – trenér rozdelí družstvo na skupiny podĺa fázy a počtu hráčov na tréningu … napr. ak hrajú 1.fázu a je 17 hráčov, tak trenér vytvorí 3 skupiny s počtom hráčov 4 proti 3, 3 proti 2, a 3 proti 2. Pre všetky fázy (okrem variantu C) platia pravidlá:

1.    brániacim hráčom tréner rozdá rozlišovacie vesty, ktoré si prehodia cez krk

2.    útočiaci hráči hru začínajú a po strate lopty ju majú opať
3.    hráč, ktorý loptu stratí sa stáva brániacim hráčom a hráč, ktorý loptu získa sa stáva útočiacim hráčom
4.    útočiaci hráči majú dva dotyky s loptou, výnimka je v druhej a tretej fáze, keď majú hráči voĺný počet dotykov
5.    platí „prihraj a bež“, útočiaci hráč nesmie zostať stáť po prihrávke na mieste
6.    lopta nesmie stáť na mieste s výnimkou, ak hráč naznačuje klamlivé pohyby nad loptou (náznak strely …)
7.    útočiaci hráč, ktorý sa nezapája do hry, sa stáva brániacim hráčom
8.    ak útočiaci hráč sposobí problém svojou prihrávkou svojmu spolukráčovi („zašije ho“), sa stáva brániacim hráčom
9.    hráčov v skupinách vymieňajte – tvorte nové skupiny, tretia fáza sa nacvičuje až po zvládnutí prvej a druhej fázy!
10.    pro variante C v 2. fáze sa hrá podĺa pravidiel malého futbalu (z týchto bodov platí 5, 6 a 9), pri variante C v 1. a 3. fáze má početnú prevahu jedna skupina … napr. hrajú na 2 dotyky a druhá skupina má voĺný počet dotykov …

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázky z knihy jsou vystaveny s laskavým souhlasem autorů. Celou knihu si můžete u nás objednat zde

 

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz