Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Kniha futbalu

Kniha futbalu 3 - Strana 2

Obsah
Kniha futbalu 3
Strana 2
Strana 3
Strana 4
-všechny strany

 

SYMETRICKÉ KOORDINAČNÉ CVIČENIA

 

 


VEDENIE LOPTY V SLALOME, S KOORDINAČNÝMI CVIČENIAMI, V ČLNKOVOM BEHU
VARIANT C
-    nácvik vedenia lopty v slalome s koordinačnými cvičeniami a s člnkovým behom
-    súťaž jednotlivcov + súťaž skupín
-    změna smeru pohybu hráčov
     a)    individuálně v 3-sekundových intervaloch
     b)    vo dvojicach v 5-sekundových intervaloch
Hráči končia v skupině, v ktorej začínali.


VEDENIE LOPTY V BIPOLÁRNOM SLALOME, S KOORDINAČNÝMI CVIČENIAMI
VARIANT D
-    nácvik v bipolárnom slalome a s koordinačnými cvičeniami
-    súťaž jednotlivcov + súťaž skupín
-    změna smeru pohybu hráčov
     a)    individuálně v 3-sekundových intervaloch
     b)    vo dvojicach v 5-sekundových intervaloch
Hráči končia v skupině, v ktorej začínali.

VARIANT C – hráči zo skupiny A a B začínajú cvičenie súčasně – slalomom smerom do stredu (hráč A z’lava a hráč B zprava). Nasleduje posunutie lopty spodnou čas’tou kopačiek, obrat o 360 stupňov nad ňou a následný čnkový beh. Po člnkovom behu sú zaradené prudké polobraty – hráč A vpravo a hráč B v’lavo, citlivé posunutie si lopty hráčom ve smere koordinačných cvičení (koordinačné cvičenia striedajte po sériách). Po d’alsom polobrate hráči prebehnú cielovú rovinku a zaradia sa do skupiny, kde začínali. Ďalší hráči štartujú vtedy, ak hráči před nimi ukončili slalom.

VARIANT D - hráči zo skupiny A a B začínajú cvičenie súčasně – slalomom smerom do stredu (hráč A z’lava a hráč B zprava). Nasleduje bipolárny slalom (pozri obrázok) a koordinačné cvičenia, ktoré sú zaradene v ciel’ovej rovinke.
Ak majú hráči fázu nácviku za sebou, vyskúšajte si súťaž jednotlivcov a skupín. Cvočenia sú určené pre vekové kategórie mladší a starší žiaci, dorast.
Súťaž skupín – vyhráva skupina, ktorá má všetkých hráčov naspeť „doma“ (na stanovišti).

 

 

 

 


Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz