Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Kniha futbalu

Kniha futbalu 3 - Strana 3

Obsah
Kniha futbalu 3
Strana 2
Strana 3
Strana 4
-všechny strany

 

KOORDINAČNÉ CVIČENIE FORMULA

 


 

VEDENIE LOPTY V BIPOLÁRNOM SLALOME, S CIEL’OVOU ROVINKOU A S PREKÁŽKAMI
VARIANT A
SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV A SKUPIN
-    nácvik vedenia lopty v bipolárnom slalome, s ceil’ovou rovinkou a s prekážkami
-    súťaž jednotlivcov
-    súťaž skupín
-    hráči začínajú prebehnutím ciel’ovej rovinky na bipolárny slalom:
     a)    individuálne v 3-sekundových intervaloch
     b)    vo dvojicach, v trojiciach v 5-sekundových intervaloch
Hráči končia v skupině, v ktorej začínali.

 

VEDENIE LOPTY V BIPOLÁRNOM SLALOME, S KOORDINAČNÝMI CVIČENIAMI, V ČLNKOVOM BEHU A S CIEL’OVOU ROVINKOU A S PREKÁŽKAMI
VARIANT B
SÚŤAŽ DVOJÍC A SKUPIN
-     nácvik vedenia lopty v bipolárnom slalome, s koordinačnými cvičeniami, v člnkovom behu a s ceil’ovou rovinkou a s prekážkami
-    súťaž dvojíc
-    súťaž skupín
-    hráči začínajú prebehnutím ciel’ovej rovinky na koordinačné cvičenia:
     a)    individuálne v 3-sekundových intervaloch
     b)    vo dvojicach, v trojiciach v 5-sekundových intervaloch
Hráči končia v skupině, v ktorej začínali.


VARIANT A – jednotlivci alebo skupiny začínajú rýchlym behom cez ciel’ovú rovinku, smerom na bipolárny slalom (pozri obrázok). Hráči sa predbiehajú a zvádzajú vzájomné súboje. V ciel’ovej rovinke možu byť prekážky pasívne alebo aktívne(vačšinou to bývá tréner alebo hráč). Hračia musia urobiť kl’učku v správnej vzdialenosti od trenéra.

VARIANT B – jednotlivci alebo skupiny začínajú rýchlym behom cez ciel’ovú rovinku, smerom na bipolárny slalom (pozri obrázok). Potom pokračujú koordinačnými cvičeniami napr. kotúl’ vpred a l’ah na brucho, keď si hráč s citom posunie loptu v ich smere. Nasleduje slalom a po prudkom obrate člnkový beh. Ciel’ová rovinka je akoby posledný krok k dosiahnutiu ciel’a. Ďalšia dvojica (trojica, štvorica) štartuje za nimi, ak dvojica před ňou absolvovala koordinačné cvičenia alebo tiež aj v 5-sekundových intervaloch … 
 

 


Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz