Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Kniha futbalu

Kniha futbalu 3

Obsah
Kniha futbalu 3
Strana 2
Strana 3
Strana 4
-všechny strany

Seriál ukázek z knihy slovenských autorů Juliána Kaničára, Zdena Jurka a Miroslava Nemece, pokračuje.

 

 

 

SYMETRICKÉ KOORDINAČNÉ CVIČENIA


VEDENIE LOPTY V SLALOME, S KOORDINAČNÝMI CVIČENIAMI, V ČLNKOVOM BEHU
VARIANT A
-    nácvik vedenia lopty v slalome, s koordinačnými cvičeniami, po nárážačke a v člnkovom behu
-    súťaž jednotlivcov + súťaž skupín
-    hráči začínajú cvičenie v slalome, s koordinačnými cvičeniami:
     a)    individuálně v 5-sekundových intervaloch
     b)    individuálně po spatnej prihrávke
Hráči končia v skupině, v ktorej začínali.


VEDENIE LOPTY V SLALOME, S KOORDINAČNÝMI CVIČENIAMI, V BIPOLÁRNOM SLALOME A V ČLNKOVOM BEHU
VARIANT B
-    nácvik vedenia lopty v slalome, s koordinačnými cvičeniami, v bipolárnom slalome a v člnkovom behu
-    súťaž jednotlivcov + súťaž skupín
-    hráči začínajú cvičenie v slalome, s koordinačnými cvičeniami:
    a)    individuálne v 5-sekundových intervaloch
    b)    vo dvojicach v 5-sekundových intervaloch
Hráči končia v skupine, v ktorej začínali.

 

 

VARAINT A – prví hráči z oboch skupín A,B začínajú cvičenie takto:
1.    slalom(v slalome sú 2 alebo 4 méty), nasleduje posunutie si lopty spodnou časťou kopačiek, obrat o 360 stupňov nad ňou …
2.    koordinačné cvičenia 1 = POSUN LOPTY + KOTÚL’ VPRED + POLOBRAT o 90 STUPŇOV + L’AH NA BRUCHO + PREVZATIE LOPTY …
3.    vedenie lopty + spatná prihrávka – (prvý hráč pokračuje na člnkový beh, druhý hráč – ten čo prihrával, štartuje na dráhu …)
4.    člnkový beh
5.    koordinačné cvičenia 2 = POSUN LOPTY + KOTÚL’ VPRED + POLOBRAT o 90 STUPŇOV + L’AH NA BRUCHO + PREVZATIE LOPTY …
6.    ciel’ – žonglovanie ako odpočinok …

VARIANT B - prví hráči z oboch skupín A,B začínajú cvičenie takto:
1.    slalom(v slalome sú 2 alebo 4 méty), nasleduje posunutie si lopty spodnou časťou kopačiek, obrat o 360 stupňov nad ňou …
2.    koordinačné cvičenia 1 = POSUN LOPTY + KOTÚL’ VPRED + POLOBRAT o 90 STUPŇOV + L’AH NA BRUCHO + PREVZATIE LOPTY …
3.    bipolárny slalom
4.    člnkový beh
5.    koordinačné cvičenia 2 = POSUN LOPTY + KOTÚL’ VPRED + POLOBRAT o 90 STUPŇOV + L’AH NA BRUCHO + PREVZATIE LOPTY …
6.    ciel’ – žonglovanie ako odpočinok …

 

 

 

 


 

SYMETRICKÉ KOORDINAČNÉ CVIČENIA

 

 


VEDENIE LOPTY V SLALOME, S KOORDINAČNÝMI CVIČENIAMI, V ČLNKOVOM BEHU
VARIANT C
-    nácvik vedenia lopty v slalome s koordinačnými cvičeniami a s člnkovým behom
-    súťaž jednotlivcov + súťaž skupín
-    změna smeru pohybu hráčov
     a)    individuálně v 3-sekundových intervaloch
     b)    vo dvojicach v 5-sekundových intervaloch
Hráči končia v skupině, v ktorej začínali.


VEDENIE LOPTY V BIPOLÁRNOM SLALOME, S KOORDINAČNÝMI CVIČENIAMI
VARIANT D
-    nácvik v bipolárnom slalome a s koordinačnými cvičeniami
-    súťaž jednotlivcov + súťaž skupín
-    změna smeru pohybu hráčov
     a)    individuálně v 3-sekundových intervaloch
     b)    vo dvojicach v 5-sekundových intervaloch
Hráči končia v skupině, v ktorej začínali.

VARIANT C – hráči zo skupiny A a B začínajú cvičenie súčasně – slalomom smerom do stredu (hráč A z’lava a hráč B zprava). Nasleduje posunutie lopty spodnou čas’tou kopačiek, obrat o 360 stupňov nad ňou a následný čnkový beh. Po člnkovom behu sú zaradené prudké polobraty – hráč A vpravo a hráč B v’lavo, citlivé posunutie si lopty hráčom ve smere koordinačných cvičení (koordinačné cvičenia striedajte po sériách). Po d’alsom polobrate hráči prebehnú cielovú rovinku a zaradia sa do skupiny, kde začínali. Ďalší hráči štartujú vtedy, ak hráči před nimi ukončili slalom.

VARIANT D - hráči zo skupiny A a B začínajú cvičenie súčasně – slalomom smerom do stredu (hráč A z’lava a hráč B zprava). Nasleduje bipolárny slalom (pozri obrázok) a koordinačné cvičenia, ktoré sú zaradene v ciel’ovej rovinke.
Ak majú hráči fázu nácviku za sebou, vyskúšajte si súťaž jednotlivcov a skupín. Cvočenia sú určené pre vekové kategórie mladší a starší žiaci, dorast.
Súťaž skupín – vyhráva skupina, ktorá má všetkých hráčov naspeť „doma“ (na stanovišti).

 

 

 

 


 

KOORDINAČNÉ CVIČENIE FORMULA

 


 

VEDENIE LOPTY V BIPOLÁRNOM SLALOME, S CIEL’OVOU ROVINKOU A S PREKÁŽKAMI
VARIANT A
SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV A SKUPIN
-    nácvik vedenia lopty v bipolárnom slalome, s ceil’ovou rovinkou a s prekážkami
-    súťaž jednotlivcov
-    súťaž skupín
-    hráči začínajú prebehnutím ciel’ovej rovinky na bipolárny slalom:
     a)    individuálne v 3-sekundových intervaloch
     b)    vo dvojicach, v trojiciach v 5-sekundových intervaloch
Hráči končia v skupině, v ktorej začínali.

 

VEDENIE LOPTY V BIPOLÁRNOM SLALOME, S KOORDINAČNÝMI CVIČENIAMI, V ČLNKOVOM BEHU A S CIEL’OVOU ROVINKOU A S PREKÁŽKAMI
VARIANT B
SÚŤAŽ DVOJÍC A SKUPIN
-     nácvik vedenia lopty v bipolárnom slalome, s koordinačnými cvičeniami, v člnkovom behu a s ceil’ovou rovinkou a s prekážkami
-    súťaž dvojíc
-    súťaž skupín
-    hráči začínajú prebehnutím ciel’ovej rovinky na koordinačné cvičenia:
     a)    individuálne v 3-sekundových intervaloch
     b)    vo dvojicach, v trojiciach v 5-sekundových intervaloch
Hráči končia v skupině, v ktorej začínali.


VARIANT A – jednotlivci alebo skupiny začínajú rýchlym behom cez ciel’ovú rovinku, smerom na bipolárny slalom (pozri obrázok). Hráči sa predbiehajú a zvádzajú vzájomné súboje. V ciel’ovej rovinke možu byť prekážky pasívne alebo aktívne(vačšinou to bývá tréner alebo hráč). Hračia musia urobiť kl’učku v správnej vzdialenosti od trenéra.

VARIANT B – jednotlivci alebo skupiny začínajú rýchlym behom cez ciel’ovú rovinku, smerom na bipolárny slalom (pozri obrázok). Potom pokračujú koordinačnými cvičeniami napr. kotúl’ vpred a l’ah na brucho, keď si hráč s citom posunie loptu v ich smere. Nasleduje slalom a po prudkom obrate člnkový beh. Ciel’ová rovinka je akoby posledný krok k dosiahnutiu ciel’a. Ďalšia dvojica (trojica, štvorica) štartuje za nimi, ak dvojica před ňou absolvovala koordinačné cvičenia alebo tiež aj v 5-sekundových intervaloch … 
 

 


 

KOORDINAČNÉ CVIČENIE JEŽKO

 


 

VEDENIE A KRYTIE LOPTY V SLALOME, S KOORDINAČNÝMI CVIČENIAMI
VARIANT A
-    nácvik vedenia a krytia s koordinačnými cvičeniami v slalome jednotlivcov a skupín
-    hráči začínajú cvičenie v slalome a s koordinačnými cvičeniami:
a)    individuálne
b)    po skupinách

1 MINÚTA – SEKUNDOVÉ ZAŤAŽENIE

1.    10 SEKÚND ….. ZAŤAŽENIE
2.    20 SEKÚND ….. ODPOČINOK (POKLUS)
3.    10 SEKÚND ….. ZAŤAŽENIE
4.    20 SEKÚND ….. ODPOČINOK (POKLUS)

Hráči končia v zóne, v ktorej začínali.

 

 

 

VEDENIE A KRYTIE LOPTY V SLALOME, S KOORDINAČNÝMI CVIČENIAMI ALEBO V ČLNKOVOM BEHU
VARIANT B
-    nácvik vedenia a krytia s koordinačnými cvičeniami alebo v člnkovom behu
-    hráči začínajú cvičenie v slalome a s koordinačnými cvičeniami:
a) individuálne
b) po skupinách

1 MINÚTA – SEKUNDOVÉ ZAŤAŽENIE

1.   20 SEKÚND ….. ZAŤAŽENIE
2.    40 SEKÚND ….. ODPOČINOK (POKLUS)

Hráči končia v zóne, v ktorej začínali.


VARIANT A – na prvý signál trénera začínají hráči cvičenie individuálně, koordinačním cvičením kotúl‘ vpred, smerom od kruhu. Potom prevezmú loptu, nasleduje obrat o 180 stupňov a slalom v kruhu – tu sa hráči métám a sebe navzájom vyhýbajú. Na druhý signál trénera hráči opustia stredový kruh a zostávajú v pokluse – vo fáze odpočinku. Tieto dve fázy sa opakujú podl’a uváženia a vekových kategorií

VARIANT B - na prvý signál trénera začínají hráči cvičenie individuálně, koordinačním cvičením kotúl‘ vpred, smerom od kruhu. Potom prevezmú loptu, nasleduje obrat o 180 stupňov a rýchly slalom cez stred kruhu naprieč do medzikružia. Tu hráči absolvujú 4 koordinačne cvičenia po sebe: 1.KOTÚL’ VPRED + 2.L’AH NA BRUCHO + 3.VÝSKOK + 4.KOTÚL’ VZAD alebo člnkový beh (cvičia kým neuplyne celý interval zaťaženia).


 

 

 

Ukázky z knihy jsou vystaveny s laskavým souhlasem autorů. Celou knihu si můžete u nás objednat zde

 

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz