Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


3D fotbalový trénink

3D fotbalový trénink – úvod

Startujeme tréninkový program zaměřený na individuální rozvoj hráčů. Nejdříve vás seznámíme s principy, východisky a cíli programu. Zhruba každé 2 týdny pak bude vycházet článek s novým cvičením.
 
 
 
Můžete je jako trenér zapracovat do svých tréninkových jednotek, můžete je použít jako hráč při individuální tréninku.
 
Všichni společně budeme procházet tímto programem, vyměňovat si názory, pocity, předávat zkušenosti a dále tento program zkvalitňovat a obohacovat vlastními postřehy. Ano zajímají nás vaše zkušenosti.
 

Proč 3D?

Budeme zapojovat nohy, ruce i mysl. A to proto, abychom naše svěřence rozvíjeli jak jen to jde. Maximum lidského vnímání je třírozměrný prostor v čase. Třídimensionální časoprostorové vnímání světa je v současné době strop lidského chápání. Možná existuje čtvrtý rozměr, možná i pátý, možná i čas je relativní a pan Albert Einstein by nám měl co říci. V této chvíli bude velký fotbalový krok vpřed, když budeme využívat 3D cvičení, která se snaží dotýkat našeho současného stropu. Jakmile se pohybuji na hranici svých možností, rozvíjím se.

 

Velkou motivační výhodou těchto cvičení je (jde to a je to třeba udělat s každým), že jdou vždy uzpůsobit tak, aby je každý zvládal, mohl zažít pocit úspěchu, který mu dává chuť do dalších objevů svých schopností a zlepšování se.

 

Vycházíme z moderních Brain Centred Metod (Life Kinetics, CogiTraining, SoccerEyeQ), nejlepšího tréninkového programu zaměřujícího se na techniku Coerver Coaching a vlastních zkušeností. 

 

Získali jsme s těmito cvičeními vlastní zkušenosti a sestavili vlastní tréninkový program, který můžete používat tak jak leží, upravovat jej podle svých potřeb a návodů k tomu určených nebo jej integrovat do svého tréninkového plánu. Integrace do vašeho tréninkového plánu je optimální využití 3D fotbalového tréninku. Další alternativou je jakési soustředění věnované tomuto tématu, na které pak musí navázat zmíněná integrace do tréninkového procesu. Soustředění zaměřené na 3D fotbalová cvičení by mělo být spíše kratší než delší, optimální délka se pohybuje mezi 3-5 dny, podle věkové kategorie. Upřednostňujeme spíše integraci do tréninkového procesu, soustředění je vhodné, když chceme s metodou začít se starší věkovou kategorií (od starších žáků), která je doposud touto metodou nepoznamenaná.

 

Všechno řídí mozek. 3D fotbalový trénink se snaží rozvíjet hlavně vyhodnocovací a řídící procesy mozku, který je nucen zvládat více úkolů paralelně a umí to, i když se často říká, že dělat více věcí najedou je schopná jenom žena. Ano, ženy k tomu mají pravděpodobně větší předpoklady, jsou schopné snášet i větší bolest, vděčíme jim za mnohé. 3D fotbalový trénink je však určitě pro každého!

1D – první rozměr - nohy

Alfou a omegou fotbalového umění je práce s míčem dolními končetinami. Nohy tedy budeme zaměstnávat různými manipulacemi s míčem, koordinační cviky dolních končetin, přihrávkou, střelou i nožičkami. 

2D – druhý rozměr - ruce

Horní končetiny používá pouze brankář. Nicméně pro rozvoj „mozkového 3D prostoru“ je jejich zapojení nadmíru vhodné a prospěšné. Nakonec, při jakémkoliv pohybu hrají horní končetiny důležitou roli jako součást celistvého tělesného pohybu a jsou ideálním partnerem pro speciální úkoly. Ruce tedy budeme zaměstnávat: 1 míčkem, 2 míčky, 3 míčky.

Často se používá třeba hlášení počtu prstů, který ukazuje trenér, aby se učili hráči ovládat míč bez souvislé zrakové kontroly. Zaměstnání rukou naším způsobem je efektivnější alternativou.  

3D – rozměr – mentální úkoly

Zapojili jsme nohy, ruce a co ještě? Co se ještě podílí na individuálních herním výkonu ? Jistě ! Celé tělo, které řídí mozek, který navíc musí vyhodnocovat probíhající herní děj ! Jak zapojit trup, krk, … ? Jsou to části těla, které spojují celek, ale těžko jim v kontextu našeho 3D tréninku budeme dávat speciální notabene specifické(fotbalové) úkoly. Těm se budeme věnovat v kompenzačních cvičeních a podobně. 3D cvičení jsou však zaměřená hodně fotbalově. Budeme tedy nutit mozek do maximálního výkonu a spolu s 1D a 2D úkoly přidávat i 3D rozměr – mentální úkoly.  

Mentálními úkoly budou počítání různých číselných řad, abeced, kombinací abeced a čísel, psychokinetika…. 

 

Zamyšlení

1D – proč zaměstnávat nohy je zřejmé a asi nikdo nebude polemizovat. 2D – ruce, jako druhý a poslední druh našich tělesných periferií, vhodných k různým motorickým úkolům, nemůžeme vynechat. Jak přidat 3D rozměr ? Zaměstnáme mozek ryze mentálním úkolem. Mozek si tak zvyká paralelně makat na 3 úkolech. Každý z těchto úkolů(1D,2D,3D) nemusí být jednoduchým, ale složeným z jakési posloupnosti. Pak dostáváme náš mozek do stavu blízkému mozku Alberta Einsteina, který si snad dokázal představit i pohyb v čase. My fotbalisté, ještě dlouho nebudeme umět změnit výsledek zápasu po jeho skončení a je to tak dobře, nicméně musíme(v koučinku mládeže slovo musíme nepoužívejme příliš často) využít každé rozumné možnosti, jak naše kluky posunout dál. 

 

Co je hlavní cílem!

Rychlost, rychlost, rychlost. Ano, vždy jde o rychlost, která má mnoho podob. I klid v největší šanci, který tak obdivujeme u nejlepších střelců, slouží právě k tomu, aby si hráč rychle uvědomil v jaké situaci se nachází a našel vhodné řešení. Takovému zklidnění často předchází bezchybný první dotek s míčem – zase rychlost. Každý další dotek s míčem jen zdržuje. Rychlost je i to, že umím používat obě nohy.

 

V našem tréninkovém programu se snažíme rozvíjet rychlost nezvyklými prostředky a nezvyklým směrem. Zaměřujeme se hlavně na náš mozek a procesy, které řídí. Jestliže vystavíme naše řídící centrum většímu počtu úkolů než je obvyklé, pak běžný počet úkolů zvládá snadněji, s lehkostí, jakoby se čas zastavil anebo naše vnímání a rozhodování zrychlilo. Nabízí se jednoduché přirovnání k používání posilovací vesty. Když ji odložíte, připadáte si lehčí a rychlejší. Zkoušeli jste se někdy naučit žonglovat se 3 míčky. Zpočátku se to jeví jako nezvládnutelný úkol. V jeden okamžik je třeba zvládnout příliš mnoho činností oběma rukama. Po té, co to zvládnete, dříve či později to zvládne každý, uvědomíte si, že máte pocit, jakoby se čas zpomalil. Nenaučili jste se pohybovat v čase, to se jen váš mozek naučil zvládat více úkolů na jednou.

Ve fotbale chování hráče ovlivňuje míč, soupeř, spoluhráči a místo na hřišti, kde se právě nachází. Čím paralelněji je hráč schopen uvedené proměnné monitorovat a vyhodnocovat, tím je jeho jednání rychlejší.      

 

Věkové kategorie

Určeno pro všechny věkové kategorie. Postupně budete procházet metodickou řadou cvičení. Není striktně(rámcově bude uváděno) určeno jaké cvičení je pro jakou věkovou kategorii. Prostě až to hráč zvládne, pokračuje v metodické řadě. Doporučujeme postupovat od začátku naší metodické řady bez ohledu na věk a zkušenosti s podobnými cvičeními. Vliv věkové kategorie a zkušeností s podobnými cvičeními se projeví tak, že hráči budou z počátku metodickou řadou rychleji postupovat. 

 

Do jaké části TJ to zapracovat

Cvičení jsou náročná na koncentraci a koordinaci, takže určitě spíše na konec průpravné části či začátek hlavní části.

 

Jak často

Bez ohledu na četnosti tréninků, abychom ocenili přínosy této metody, je třeba je využívat každý týden alespoň 1x15min, raději 2x10min. Jednou za čas(měsíc) se věnovat této metodě celý trénink. Jako vždy je třeba zvažovat vyspělost hráčů, věk, apod.

 

Metodika

Není specifická pro tuto metodu, vychází z obecných pravidel didaktiky nejen fotbalu. Začínáme od jednodušších cvičení, které jsou hráči schopni brzy zvládnout a s chutí přistoupit ke složitějším, pro která pak musí zase platit, že je brzy zvládnout.

 

Přece jen pár zásadních poznámek:

  • netrváme na bezchybném rutinním provedení
  • 1D a 2D nacvičujeme samostatně
  • 3D pak přidáváme k 1D a 2D
  • pak spojujeme 1D + 2D
  • nakonec 1D + 2D + 3D
  • spojujeme co nejdříve

 

 

Připravil Radek Votípka, www.fotbal-trenink.cz
Komentáře
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz