Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


BOSU®

Úvod do BOSU®

Je to již 10 let co tato cvičební pomůcka spatřila světlo světa. Za to dobu se stala velmi populární a je používaná ve všech možných sportovních odvětvích. Tuto pomůcku používá i NASA(Národní úřad pro letectví a kosmonautiku ,americká vládní agentura) pro výcvik svých astronautů. Jistě by byla škoda nenajít její využití i pro fotbal.

 

Proto jsme se spojili s FACE CZECH s.r.o., který je od roku 2007 výhradním BOSU® zástupcem pro Českou Republiku. Tato firma disponuje zkušenými a certifikovanými specialisty, kteří, pro nás fotbalisty, připravili speciální metodickou řadu cvičení na BOSU®. Tato cvičení najdou uplatnění v každé věkové kategorii. Cvičení mohou být součástí tréninkového plánu v jakémkoliv období. Vzhledem k povaze této cvičební pomůcky asi najde větší použití v zimním přípravném období, kdy se trénuje často v tělocvičně.

 

2. Jak to vypadá ?

Představte si gymnastický míč rozříznutý na půl. Jedna polovina míče se přichytí k pevné základně a máme BOSU®. Základna má průměr 63,5 cm a výška kopule by měla být nafouknuta do výšky 22 cm. Dvě rukojeti po stranách slouží k přenášení.

 

 


3. Filozofie BOSU®

Hned při nejzákladnějším cvičení na BOSU® – stání oběma chodidly na „bublině“ si uvědomíte jak je cvičení na BOSU® dynamické a komplexní. Udržováním rovnováhy bezpečně a kompletně rozvíjíte posturální a fyzické svalové řetězce. Dochází k rozvoji centrálního nervového systému a zlepšení schopnosti rovnováhy, což ovlivňuje vše co děláme.

 

 


4. Naše praktické zkušenosti

Ke všem uvedeným přínosům BOSU® je tato cvičební pomůcka navíc velmi zábavná a bude určitě výborným zpestřením tréninkového procesu. Naši cvičenci se při natáčení ukázek velmi bavili, zvláště při speciálních cvičeních, která již byla ryze fotbalová.

 

 


5. Proč používat BOSU® pro fotbalisty

Dnešní fotbalista by měl být komplexně vybaven. Samozřejmě nebude skákat do dálky jako specializovaný atlet a ani jeho přemet by nedostal plné bodové ohodnocení na gymnastických závodech. Přesto zvláště v mládežnických kategoriích bychom měli dbát na všeobecný rozvoj. Balanční cvičení založená na senzomotorické stimulaci přispívají ke komplexní připravenosti fotbalistů. Cvičení na BOSU® patří právě do této kategorie. Navíc na BOSU® se dá cvičit jak v nespecifických podmínkách tak ve specifických podmínkách, kdy do cvičení zahrnujeme ryze fotbalové činnosti.

 

Metoda senzomotorické stimulace spočívá v aktivaci čidel ve svalech, šlachách a kloubech, které informují centrální nervovou soustavu o aktuálním postavení kloubu či napětí ve svalu. Tyto informace jsou v CNS zpracovány a odpověď adresována zpět do svalů, které upraví polohu těla tak, aby mohl být proveden optimální pohyb. Cílem SMS je automatická aktivace příslušných svalů, tedy bez výraznější volní kontroly, a optimální pohyb. Podvědomá aktivace vede ke zkrácení reakční schopnosti. Můžeme tedy shrnou efekty, které by měly být přínosem pro individuální herní výkon fotbalisty:

 • Automatizace zapojení potřebných svalů do příslušného pohybu – zvýšení kvality pohybových vzorců
 • Zkrácení reakční rychlosti hráče
 • Zvýšení balančních schopností – využití v osobních soubojích, prevence zranění
 • Posílení různých svalových struktur – kotník, koleno
 • Funkčnost hlubokého stabilizačního systému

6. Předpoklady


Pokud má sportovec problémy s dysbalancí některých svalových partií, není schopen udržet správné polohy, může být pro něj cvičení na BOSU® (stejně jako na jiných balančních pomůckách) nevhodné, protože by jen prohlubovalo a umocňovalo zmíněné neduhy. Je tedy třeba dbát na správné provádění cviků, správného držení těla. Pokud toho cvičenec není schopen, měla by cvičením na BOSU® předcházet kompenzační cvičení, pomocí kterých můžeme dané problémy odstranit či cvičence na BOSU® dostatečně připravit.


7. Typické chyby

 • nešlapou na střed BOSU®
 • hlava dole, koukám se pod sebe
 • předklon
 • dopad na paty
 • dopad na špičky

 


8. Vlastní cviky – metodická řada


A nyní k vlastním cvikům. Předkládáme je v metodické řadě, tedy v pořadí v jakém by se měly provádět, pokud s BOSU® začínáme. Nejdříve je tedy třeba se s BOSU® seznámit v rámci statických cviků, pokračujeme dynamickými cviky a konečně se dopracujeme ke speciálním cvičením ať už s míčem či bez míče.

U každého cvičení uvádíme počet opakování. Tuto informaci berte jako orientační a mějte na zřeteli:

 • věkovou kategorii
 • začátečník či pokročilý

V každém případě platí, že prioritou je provádět cvik správně. Pokud již tohoto nejsem schopen, skončím.

 

9. Náš BOSU® tým

Na fotografii vidíte osoby, kterým patří náš velký dík za spolupráci při zpracování celého projektu. Jmenovitě to jsou (zleva zezhora): Mgr. Daniel Müller (FACE CZECH s.r.o.), Mgr. Zbyněk Petr (FACE CZECH s.r.o.), Matěj Votípka (SK Senco Doubravka), Jan Brožek (SK ZČE Plzeň). Jistě je zajímavý věk našich cvičenců, jelikož vám umožní udělat si představu o tom, co lze v jakém věku zvládnout. Oba figuranti neměli žádné zkušenosti s BOSU® a jejich věk v době natáčení byl 8 a 12 let.

 

 

 

 

 

10. Kde cvičení najdete ?

V sekci Teorie v kategorii Kondice - BOSU®. Již nyní jsou k dispozici Statická stabilizace a Dynamická stabilizace - překračování.

Komentáře
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz