Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Psychologický aspekt

Psychologický aspekt - U11-U16

Obsah
Psychologický aspekt
U6-U11
U11-U16
U16+
-všechny strany

U11 - U16

  • pro toto období jsou typické četné nerovnoměrné biologické změny, které se odrážejí i v psychologickém vývoji. Z velké části sem spadá i pubertální věk
  • po stránce rozumové se dále rozšiřuje obzor, zvětšuje se i okruh chápání, objevují se znaky logického i abstraktního myšlení, rozvíjí se paměť, hráč se vydrží delší dobu soustředit
  • dochází k výraznému prohloubení citového života. V této době vznikají i pevnější struktury skupiny se svými vůdci a dalšími rolemi. Jedná se o etapu přechodu od dětství k dospělosti
  • nerovnoměrnost vývojových změn se vedle špatné pohybové koordinace projevuje u většiny hráčů především psychickou nevyrovnaností
  • začínají si uvědomovat své hodnoty, víry, …
  • uvědomují si sebe ve hře ostatních
  • začínají se objevovat či projevovat pocity odpovědnosti
  • cílevědomost již může být u některých jedinců velmi zřetelná
  • podpora důvěry ve své schopnosti i schopnosti ostatních
  • přetvářka již může být v rejstříku jejich chování

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz