Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Psychologický aspekt

Psychologický aspekt

Obsah
Psychologický aspekt
U6-U11
U11-U16
U16+
-všechny strany

Psychologický aspekt


 

U6 - U11

 • lavinovitě přibývá nových vědomostí, rozvíjí se paměť a představivost. Rysy osobnosti nejsou zdaleka ustáleny, děti charakterizuje impulsivnost
 • pro období mezi šestým a desátým rokem života jsou pro hráče zásadní dvě události:
  • vstup na základní školu, mění se denní a pohybový režim
  • období zpomalení růstu, jako příprava organismu na pubertu
 • učení nových dovedností
 • entusiasmus - radost ze hry, pohybu
 • představivost - nejvíce pomůže obrázek či ukázka
 • objevování - do míče lze kopnout tolika způsoby
 • vystříhat se strachu a nudě, častému opakování stejných cvičení, upřednostňování dynamických činností před statickými, omezení na minimum dlouhotrvajících aktivit, rychlé střídání různých aktivit
 • mentální vývoj směrem k myšlení pohybu v prostoru ještě není dokončen
 • vývoj ke spolupráci podporujeme pomocí her v malých skupinách
 • respektovat motivační potřebu hráčů
 • aktivovat tvořivé myšlení ve spojení s konkrétním pohybem

U11 - U16

 • pro toto období jsou typické četné nerovnoměrné biologické změny, které se odrážejí i v psychologickém vývoji. Z velké části sem spadá i pubertální věk
 • po stránce rozumové se dále rozšiřuje obzor, zvětšuje se i okruh chápání, objevují se znaky logického i abstraktního myšlení, rozvíjí se paměť, hráč se vydrží delší dobu soustředit
 • dochází k výraznému prohloubení citového života. V této době vznikají i pevnější struktury skupiny se svými vůdci a dalšími rolemi. Jedná se o etapu přechodu od dětství k dospělosti
 • nerovnoměrnost vývojových změn se vedle špatné pohybové koordinace projevuje u většiny hráčů především psychickou nevyrovnaností
 • začínají si uvědomovat své hodnoty, víry, …
 • uvědomují si sebe ve hře ostatních
 • začínají se objevovat či projevovat pocity odpovědnosti
 • cílevědomost již může být u některých jedinců velmi zřetelná
 • podpora důvěry ve své schopnosti i schopnosti ostatních
 • přetvářka již může být v rejstříku jejich chování

U16+

 • dotváří se životní styl
 • dotváří se temperament
 • chápání různých situací, vztahů
 • progres v komunikaci, vyjadřování - verbální i neverbální
Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz